< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: עוזר/ת מחקר בהיסטוריה של יהדות איטליה בתקופת הרנסנס [בר אילן, רמת גן] דדליין=1.9.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0081515/

דרוש/ה עוזר/ת מחקר למחקר היסטורי על מכתבים עבריים מאיטליה בתקופת הרנסנס. מדובר ב-20% מישרה, בשכר של 25000 ש"ח לשנה, למשך שנתיים. השכלה תורנית יתרון, שליטה באיטלקית ובלטינית יתרון. העבודה כרוכה בפיענוח כתבי יד ובבניית בסיס נתונים ביבליוגרפי.

מפרסם ההודעה
פרופ' דוד מלכיאל המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו, אוניברסיטת בר-אילן david.malkiel@biu.ac.il
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה