< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: תכנית חירום למלגות משתלמי בתר-דוקטורט של האוניברסיטה העברית [ירושלים] דדליין=15.8.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0080799/

בוקר טוב,

מצ"ב קול קורא לתכנית מלגות חירום למשתלמי בתר-דוקטורט של האוניברסיטה העברית.

בשל התמשכות משבר הקורונה וכדי לסייע למשתלמי בתר-דוקטורט שאינם יכולים לצאת להשתלמות בחו"ל או נאלצו לקצר את השתלמותם המחקרית בחו"ל ולחזור ארצה מוקדם מהמתוכנן, האוניברסיטה העברית מציעה החל מתשפ"א מלגות חירום להשתלמות באוניברסיטה העברית, למשך 4 עד 12 חודשים.

המלגות נועדו רק למשתלמים אשר הדוקטורט שלהם אושר אחרי 1.10.2015 .

דד ליין להגשת מועמדות: 15 באוגוסט 2020 , לכתובת אימייל  soranas@savion.huji.ac.il

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
כתובת מלאה
האוניברסיטה העברית ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה