< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // איש/אשת סגל: פילוסופיה כללית [מרכז שלם, ירושלים] דדליין=1.11.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0080606/

קול קורא למשרת סגל אקדמי ליבתי בתחום: פילוסופיה כללית

המרכז האקדמי שלם מבקש למנות מרצה בתחום פילוסופיה כללית, החל משנה"ל תשפ"ב, במסגרת התוכנית הבינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית. עדיפות תינתן למועמדת בתחום הפילוסופיה האנליטית.
היות שמדובר במשרה ליבתית, המועמדת שתיבחר צריכה להתחייב להיות מועסקת במוסד לאורך כל השנה וללמד בו, בהיקף שלא יפחת מחצי משרה (4 שעות הוראה שבועיות שנתיות לפחות), במשך תקופה של 3 שנים לפחות, ולהיות ליבתית במרכז האקדמי שלם בלבד בתקופת ההתקשרות. בתום 3 שנים, בהסכמת שני הצדדים, ייתכן המשך התקשרות לתקופות נוספות.
דרישות התפקיד:
• תואר שלישי בתחום
• הצטיינות במחקר ופרסומים שפיטים בשנים האחרונות בכתבי-עת מובילים בתחום הפילוסופיה הכללית
• עשייה אקדמית פעילה ומוכחת בתחום בארץ ו\או בעולם (הרצאות בכנסים אקדמיים מובילים וכד')
• ניסיון והצטיינות בהוראה
• הכשרה וגישה בינתחומית

המרכז האקדמי שלם הוא מוסד אקדמי מוכר וייחודי המקיים תכנית לימודים לתואר ראשון במתכונת דו-חוגית, למצטיינים. מלבד מחקר והוראה, נדרשים חברי הסגל ללוות ולהדריך באופן אישי את הסטודנטים, להיות מעורבים בהתנהלות האקדמית של התוכנית ושל המוסד, ולגלות עניין והתמצאות בתחומים נוספים שאינם תחום ההתמחות הראשי שלהם.
להגשת מועמדות יש לצרף:
1. קורות חיים בפורמט אקדמי מקובל
2. רשימת פרסומים אקדמיים
3. רשימת ממליצים
4. תכנית מחקר לשנים הקרובות
5. משובי הוראה מהשנים האחרונות ממוסדות להשכלה גבוהה (במידה ויש)

מידע על המרכז האקדמי שלם ניתן למצוא באתר: www.shalem.ac.il
ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 1 בנובמבר 2020, תוך ציון תחום המשרה. לבירורים ולהגשת המועמדות יש לפנות באמצעות דוא"ל: hr@shalem.ac.il. רק מועמדויות מתאימות ייענו.

* קול קורא זה פונה לנשים ולגברים כאחד

מפרסם ההודעה
טלי רכזת משאבי אנוש hr@shalem.ac.il
כתובת מלאה
המרכז האקדמי שלם - Shalem College, Jerusalem
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה