< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: הכנס הבינלאומי הרביעי לחקר ישראל והיהדות [איסטנבול / מקוון 12/20] דדליין=12.11.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0072827/

CALL FOR PAPERS: CONFERENCE ON ISRAEL AND JUDAISM STUDIES IN TURKEY

קול קורא לכנס הבינלאומי הרביעי לחקר ישראל והיהדות 7-10  לדצמבר 2020

אנו מתכבדים להודיע על הכנס הרביעי הבינלאומי לחקר ישראל והיהדות שיתקיים בחסות כתב העת Israiliyat, בין התאריכים 7-10 בדצמבר 2020.

מטרת הכנס היא להציג מתודות והערכות חדשות להערכת הזהות היהודית ולבחינת דפוסיה. השיח האקדמי והציבורי העכשווי בנושא היהדות כולל גישות והבנות חדשות של היהדות. השאלה העולה לעיתים קרובות, "מיהו יהודי?," זוכה למספר תשובות מאספקטים שונים ובקרב קבוצות אידיאולוגיות שונות. המושגים שיצר הדיון החדש, מבוססים על תפיסת עולמו של החוקר ובכך באופן בלתי נמנע משפיעים על הבחירות המחקריות ואתגרי המחקר שלו. הדיון על מהי יהדות ומי מגדיר את עצמו כיהודי, מציג זהויות חדשות כמו גם הגדרה עצמית של קבוצות / יחידים שונים.

הכנס ינסה לתת מענה לשאלות הבאות: האם ניתן להגדיר זהות יהודית אחת? אם כן, מהם המאפיינים של זהות זו על פי אזורים שונים כיום וכיצד הם באים לידי ביטוי? כיצד הוערכה הזהות היהודית בעבר לעומת ההווה על ידי חוקרים שונים? כיצד מתואר "היהודי החדש" בספרות הציונית? מהם היחסים בין יהדות לציונות בשיח הנוכחי? כיצד מגדירים היחסים בין הקהילות היהודיות מחוץ לישראל את "יהדותם" ומה זיקתם לישראל? האם ללא-יהודים ישנה השפעה על הגדרת זהות יהודית ואם כן מהי?

הכנס עשוי לכלול לא רק את התחומים המסורתיים בלימודי יהדות, אלא גם תחומים אחרים כמו סוגיות פוליטיות אקטואליות, יחסים בינלאומיים, היסטוריה, סוציולוגיה ולימודי ישראל. בחינת הזהות היהודית תעשה מול רעיונות ונושאים כמו: ציונות, תרבות ופוליטיקה ישראלית, הסכסוך בין פלסטין לישראל, ספרות עברית, חינוך, פרשנויות שונות ליהדות כמערכת אמונית וכיו"ב.

בכנס יוענקו בפעם הרביעית הפרסים השנתיים עבור עבודות מחקר ( (M.A, Ph.D) מצטיינות בתחום לימודי ישראל והיהדות בקטגוריות היסטוריה, פוליטיקה ודת. כמו כן יוענקו פרסים למאמרים וכתבי יד מצטיינים של חוקרים.

נהלי ההרשמה מורכבים מארבעה שלבים:
1.  הגשת תקציר ההרצאה
2. הגשת הטקסט המלא
3. הגשת מאמר מלא
4. הגשת הסרטון שהוקלט מראש.

מועדי ההגשות:
•  מועד אחרון לשליחת תקציר: 15 בנובמבר 2020.
•  הודעה על קבלה: תוך 15 יום מיום קבלת ההגשה.
•  מועד אחרון למסירת טקסט מלא ו / או הגשת מאמרים.
•  הגשת סרטונים מוקלטים מראש: 30 בנובמבר 2020.
•  תאריכי הכנס: 7-10 בדצמבר, 2020.

יש לשלוח את החומר אל: israiliyat.com@gmail.com

השנה בשל נגיף הקורונה, המגישים מתבקשים להכין הרצאה מצולמת מראש, אותה יש לשלוח לפני ה- 30 בנובמבר 2020. ניתן להכין את מצגות הווידיאו בכל שפה אם תהיינה כתוביות באנגלית או בטורקית. התקצירים הטובים ביותר ייערכו ויתפרסמו בספר. הגרסאות המלאות של המאמרים הטובים ביותר, המתבססים על ההרצאות, יפורסמו בכתב העת Israiliyat או בספר, לאחר שיועברו תהליך של שיפוט.

ד"ר אפרת אביב- יו"ר של הוועדה המארגנת
גב' קבסר קראטאש- יו"ר של הוועדה המארגנת

*הכנס יתקיים באמצעות זום.

E-mail: israiliyat.com@gmail.com

Webpage: http://israiliyat.com

http://israiliyat.com

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה