< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (כתב עת): מסכת - נשים בעולם היהודי [עברית] ללא דדליין

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0072525/

מסכת – נשים בעולם היהודי
המרכז לחקר האישה ביהדות ע"ש פניה גוטספלד הלר
הפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר-אילן
כתב העת מסכת נוסד בשנת תשס"ב (2002) ע"י פרופ' ישראל אומן, חתן פרס נובל לכלכלה, לזכר אשתו אסתר ע"ה. מסכת הוא כתב עת מחקרי רב-תחומי שמשמש במה ייחודית למאמרים העוסקים באישה היהודייה ועולמה ובנשים בעולם היהודי מראשיתו של העם ועד שלהי המאה העשרים: במקורות היהדות וביצירה היהודית לגווניה, לאורך ההיסטוריה, בארץ-ישראל וברחבי העולם. כתב העת מבקש להעלות דמויות של נשים יהודיות מן העבר שבלטו בעשייה וביצירה תרבותית, חברתית, לאומית או רוחנית.
מסכת מהווה נקודת מפגש בין דיסציפלינות וגישות, בין דורות ועולמות, בין מוסדות אקדמיים ומחקריים ובין מרחבים רוחניים ואידיאולוגיים שונים ומגוונים.
עד עתה יצאו לאור חמישה עשר כרכים של כתב העת מסכת

חוקרות וחוקרים מוזמנים לשלוח למערכת מאמרים העוסקים בנשים בעולם היהודי מנקודות מבט שונות ובמגוון תחומי ידע ומחקר
קבלת המאמרים לפרסום כפופה להליך שיפוט כמקובל בכתבי עת אקדמיים
אורך המאמרים (כולל הערות השוליים) לא יעלה על 10,000 מילים
את המאמרים יש לשלוח לכתובת הדוא"ל: massehet@gmail.com
עד עתה יצאו לאור חמישה-עשר כרכים של כתב העת מסכת

עורך ראשי: פרופ' יהודה פרידלנדר עורכת: ד"ר רבקה גולדברג
חברי המערכת: פרופ' יפה ברלוביץ, פרופ' זאב גריס, ד"ר מיכל הלד, ד"ר רות למדן, פרופ' לילך רוזנברג-פרידמן, פרופ' יעל שמש
מועצת מערכת: פרופ' שולמית אליצור, פרופ' ניצה בן-דב, פרופ' אביעד הכהן, פרופ' תמר וולף-מונזון, ד"ר רוני ויינשטיין, פרופ' חוה טורניאנסקי, פרופ' אוריאל סימון, פרופ' חביבה פדיה, פרופ' שמואל פיינר, פרופ' דוד רוסקיס, פרופ' איטה שדלצקי, פרופ' זיוה שמיר, פרופ' אביגדור שנאן

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה