< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // גיליון כתב עת: פעמים 161: ילדים וילדות (יאיר עדיאל) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0072522/

פעמים 161 (סתיו תש"ף), מכון בן-צבי ירושלים

תוכן העניינים

הפעם בפעמים

אשר סלה
יומנו של יוסף לוצאטו: נער יהודי באיטליה במאה התשע עשרה
לקריאת המאמר לחץ כאן

אילן שובל
הקנטיגה ‘לה תורה‘: פולמוס יהודי אנטי־נוצרי בדקלום ילדות בלאדינו?

רונאל עטיה
לדמותו של התלמיד בג‘רבה לאור תוכנית הלימודים של הרב כלפון משה הכהן

נעמי שמואל
‘באתיופיה הכול היה אחרת‘: משפחה, תקשורת ודרכי התמודדות בקרב ישראלים־אתיופים

יוסף יהלום
הרטוריקה של הספד על ילדים בימי הביניים

תעודה
אבישי ליוביץ‘

דו“ח על טיול של מורים ותלמידים מכפר הנוער ‘בן־שמן' לקהיר ולקהילה היהודית בה (1935)
לקריאת המאמר לחץ כאן

תקצירים בערבית

תקצירים באנגלית

https://www.ybz.org.il/?CategoryID=186&ArticleID=7959#.XxQa9Z4zY2w

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה