< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: הכנס השנתי התשיעי של האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית [העברית, ירושלים 12/20] דדליין=15.8.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0071117/

הכנס השנתי התשיעי של האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית

13 בדצמבר 2020, כ"ז כסלו תשפ"א

האוניברסיטה העברית

 

קול קורא

האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית תקיים את הכנס השנתי התשיעי ביום ראשון, 13.12.20, באוניברסיטה העברית בהר הצופים. בכנס תוצגנה עבודות בהיסטוריה כלכלית ועסקית, מקומית וגלובלית, בכל התקופות.

חוקרים וחוקרות מכל תחום ידע מישראל או מחו"ל, המעוניינים להציג את מחקרם בכנס, מוזמנים לשלוח תקציר (עד 1000 מילים, בעברית או באנגלית) של עבודות שטרם פורסמו וטרם התקבלו לפרסום, לא יאוחר מ-15.8.20 לכתובת secretary@eha-israel.org . ניתן לשלוח, בנוסף, גם טיוטה של המאמר (אם יש). תשובות תימסרנה למציעים עד 15.9.20.

תינתן עדיפות למציעים שלא הציגו בכנס השנתי הקודם.

ההרצאות תתקיימנה בעברית או באנגלית.

עקב מגיפת הקורונה ייתכנו שינויים בתאריך הכנס ובפורמט שלו. עדכונים, אם יהיו, יישלחו לחברי האגודה.

 

חברי הועדה האקדמית של הכנס הם:

– ד"ר קלאודיה קדר, האוניברסיטה העברית (יו"ר)

– ד"ר רפאל פרנק, האוניברסיטה העברית (מארגן מקומי)

– פרופ' יואל-יעקב גוטמן, אוניברסיטת בר אילן

– ד"ר סבטלנה נטקוביץ, אוניברסיטת חיפה

– ד"ר נתן מרקוס, אוניברסיטת בן גוריון

 

קול קורא זה זמין בכתובת:   https://sites.google.com/site/nhaisrael/EHAI-CfP2020.pdf

אתר האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית:  http://eha-israel.org

 

מפרסם ההודעה
דרור גולדברג מזכיר האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית secretary@eha-israel.org
כתובת מלאה
הר הצופים, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה