אירוע // יום עיון: צפון אפריקה והקהילה היהודית בימי מלחמת העולם השנייה [גבעת חביבה / מקוון] 20.7.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0070900/

מורשת בית עדות על שם מרדכי אנילביץ, גבעת חביבה

יום עיון בנושא:
צפון אפריקה והקהילה היהודית בימי מלחמת העולם השנייה

יום שני, 20 ביולי 2020 כ"ח בתמוז. יתקיים בזום

מוכר כהשתלמות למדריכי פולין

8:45 זום פתוח להתחברות
9:00 פתיחה
מלחמת העולם השנייה בצפון אפריקה / ד"ר דני עוזיאל, יד ושם ואוניברסיטת בן גוריון.
10:30 הפסקה
10:45 יהדות צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה בדגש על לוב / ד"ר עירית אברמסקי-בליי, אמריטוס יד ושם.
12:15 הפסקה
13:00 הכיבוש הגרמני של תוניסיה, מבטים חדשים / פרופ' חיים סעדון, האוניברסיטה הפתוחה ומרכז תיעוד יהדות צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה, מכון בן צבי.
14:30 הפסקה
14:45 שיח מדריכים- מקומו של סיפור יהדות צפון אפריקה בהדרכת מסע לפולין
* בהשתתפות חוקרי יהדות צפון אפריקה.
16:00
סיום משוער

https://forms.gle/8ZDiDADgedrt7KKe8

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה