< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // לספר: פרס קרן גולדברג, ההוצאה לאור "למדא עיון" של האוניברסיטה הפתוחה. דדליין=31.8.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0070600/

למדא עיון הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה מכריזה על פתיחת המחזור השישי של תחרות פרס קרן גולדברג.

הפרס מוענק לכתבי יד מקוריים, מבוססי מחקר, בשפה העברית, בתחומים שונים (מדעי הרוח, מדעי החברה, משפטים, אמנות וכיו"ב) שיש בהם עניין הן לחוקרים הן לציבור המשכיל הרחב.

כתב היד הזוכה במקום הראשון יזכה את הכותב בפרס בסך 40,000 ש"ח

כתב היד הזוכה במקום השני יזכה את הכותב בפרס בסך 20,000 ש"ח

חוקרים ותיקים וצעירים כאחד מוזמנים להגיש את מועמדותם לפרס

המועד האחרון להגשת כתבי יד: יום שני, יא באלול תש"ף, 31 באוגוסט 2020

היקף כתב היד: 100,000-60,000 מילים

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה