< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מרצה: חבר סגל בכיר במחלקה לערבית [בר אילן, רמת גן] דדליין=27.7.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0070500/

המחלקה לערבית באוניברסיטת בר-אילן מודיעה על פתיחת הליך לאיתור מועמדים למשרה (בהיקף של חצי תקן) של חבר סגל בכיר בתחומים הבאים:

– ספרות ערבית מודרנית
– ספרות ערבית קלאסית
– פילוסופיה מוסלמית
– דיאלקטולוגיה
– מדעים בימי הביניים

המשרה פתוחה למועמדים ומועמדות בכל הדרגות בעלי/ות תואר "דוקטור לפילוסופיה".
המשרה מחייבת שליטה מלאה בעברית ובערבית, הוראת סטודנטים, הנחיית תלמידים לתארים מתקדמים ויכולת לבצע מחקר עצמאי ומקורי ברמה אקדמית גבוהה.
מועמדים ומועמדות שאלו תחומי עיסוקם/ן מוזמנים/ות להציע את מועמדותם/ן. ההעסקה במסגרת המשרה המוצעת תתחיל בשנת הלימודים תשפ"א בסמסטר השני.
לפנייה יש לצרף קורות חיים, רשימת פרסומים, שלושה פרסומים נבחרים, וכן המלצות משלוש/ה נשות/אנשי אקדמיה בתחום המשרה המבוקשת. נבקש שמכתבי ההמלצה על המועמד/ת יישלחו על ידי הממליצים עצמם אל ראשת המחלקה לערבית.

את החומר יש לשלוח בדואר אלקטרוני עד לתאריך ו' באב תש"פ (27.7.2020) אל:
ד"ר דורית גוטספלד, ראשת המחלקה לערבית, אוניברסיטת בר-אילן
dorit.gottesfeld@biu.ac.il

איוש המשרה יתבצע בהתאם להליכים האקדמיים ולנהלים החלים באוניברסיטה ובכפוף להם.

מפרסם ההודעה
דורית גוטספלד dorit.gottesfeld@biu.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת בר-אילן, Ramat Gan, Israel
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה