< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // כתב עת: גיליון מספר 14 של כתב העת "הומור מקוון – כתב עת מדעי לחקר ההומור" (אריה סובר) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0070400/

שמחים לבשר על יציאתו לאור של גיליון מספר 14 של כתב העת הומור מקוון: כתב עת מדעי לחקר ההומור"

הגיליון הינו רב-תחומי, מאמריו עוסקים בתחומי הידע הבאים: מוזיקה, ספרות, פסיכולוגיה וטלוויזיה. הגיליון מהווה תרומה נוספת להבנת מקומו של ההומור בתחומי החיים השונים וכחלק אינטגרלי של התרבות.

להלן שמות  המאמרים והחוקרים:

ההומור כאמצעי לתרפיה פסיכולוגית עצמית בחייו של מוצרט וביצירותיו /  ד"ר רות ליטאי-יעקבי, הפקולטה לחינוך מוזיקאלי, מכללת לוינסקי לחינוך; בין מקור לתרגום – ניתוח פסיכואנליטי ואתי לאפילוג בסיפור הדגל מאת שלום עליכם/ ד"ר נוגה לוין-קייני, המכללה האקדמית אשקלון, המכללה למנהל ראשל"צ. וד"ר יניב גולדברג, המרכז האקדמי פרס, רחובות, המרכז ליידיש אוניברסיטת בר אילן; עד כמה זה מצחיק? הבדלי התייחסות להומור בין יהודים לערבים בישראל. הסדרה "עבודה ערבית" מאת סייד קשוע כמקרה בוחן/ פרופ' אריה סובר, החוג לתקשורת האוניברסיטה הפתוחה, יו"ר האגודה הישראלית לחקר ההומור; טקסט בדיוני מול טקסט חברתי: 'כל הכפר שכב על הארץ מרוב צחוק' עיצוב הומור ביומני פועלים 'מחיינו' מול עיצובו ב'רומן רוסי' של מאיר שלו/ ד"ר עופרה מצוב-כהן, החוג לספרות עברית, אוניברסיטת אריאל/ למה אלוהים צוחק? / פרופ' רון אהרוני, הפקולטה למתמטיקה, הטכניון חיפה.

סקירת ספרים

The Languages of Humor: Verbal, Visual, and Physical Humor, edited by Arie Sover. Bloomsbury Academic, 2018.  Pp. xii+ 320 / Prof. Lydia Amir, Tufts University, Medford, MA, USA.

הנכם מוזמנים לשלוח מאמרים בכל עת.  גיליונות כתב העת יוצאים לאור פעמיים בשנה.  ניתן להציע מאמרים שהתפרסמו בשפה אחרת ושיתורגמו לעברית. ההחלטה האם לפרסם מאמרים מסוג זה נתונה בידי עורך כתב העת.

ראו קישור לכתב העת:  http://www.israeli-humor-studies.org/page118.php

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה