קול קורא // למאמרים (כתב עת): דת ומגפה - שינויים בפרשנות, משנה פופולרית ופרקטיקטות [אנגלית] דדליין לתקצירים=31.7.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0070202/

Call for Papers for Special Issue RELIGION AND PANDEMIC: SHIFTS IN INTERPRETATIONS, POPULAR ד, AND PRACTICES

Given the global COVID-19 pandemic, online journal Entangled Religions is planning a special issue under the title "Religion and Practices: Shifts in Interpretations, Populare Lore, and Practices".

Entangled Religions special issue seeks new ways to address the notions of religious contact and transfer in the context of the COVID-19 pandemic. It will look both at intra- and inter-religious dynamics with a prospect of their future comparison.

The guest editors are Alexander Agadjanian (Center of Religious Studies, Russian State University of the Humanities) and Konrad Siekierski (Department of Theology and Religious Studies, King’s College London)

READ  MORE

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה