קול קורא // לקבל תגובה על מחקרך או להגיב על מחקר של אחר/ת בלימודי אירופה [מקוון] דדליין=15.7.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0062726/

CES Digital Hub

n light of the COVID-19 pandemic and the challenges emerging scholars are now facing, CES is delighted to announce the CES Digital Hub, a new initiative that gives PhD students and junior scholars an opportunity to receive feedback for their work from a well-established scholar within the CES global community.

If you identify as an emerging scholar and would like to take advantage of an informal review of your work, please fill out this form by July 15, 2020.

If you are willing to provide feedback on a paper by a PhD student or a junior scholar, please fill out this form by July 15, 2020.

READ MORE

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה