< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: נשיא/ה [המכללה האקדמית תל אביב - יפו] דדליין=5.7.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0062200/

ועדת המינויים של המכללה האקדמית תל אביב – יפו (להלן: המכללה) מזמינה הגשת מועמדוּת לתפקיד נשיא/ת המכללה. התפקיד מיועד לבעלי חזון אקדמי וניהולי המסוגלים להנהיג את הסגל האקדמי והמנהלי להגשמת מצוינותה האקדמית ושליחותה החברתית של המכללה.

המכללה הינה מוסד ציבורי להשכלה גבוהה הממוקם ביפו. לומדים בה למעלה מ 4,000 סטודנטים וסטודנטיות בתכניות לימוד מגוונות ורב תחומיות. לצד מצוינותה האקדמית, מעורבותה של המכללה בקהילה הינה יעד מרכזי ומשמעותי.

הנשיא/ה עומד/ת בראש המכללה ומהווה הסמכות האקדמית והמנהלית העליונה שלה. הסמכויות והתפקידים של הנשיא/ה כוללים אחריות על מכלול תחומי פעילותה של המכללה והובלתה כמוסד אקדמי מצוין ומוביל ואחריות על מימוש חזונה.

הנשיא/ה אחראי/ת לכל ענייני התקציב והמשאבים, הפיתוח והבינוי ויצירת תנאים לקידום ההוראה והמחקר, אחריות לגיוס משאבים ותרומות ופיתוח שותפויות אקדמיות בארץ ובעולם ,הסמכות לאשר את כל הנושאים הנוגעים לתכנון האקדמי שיש להם משמעויות מנהליות או כספיות ואחריות לייצוגה של המכללה כלפי חוץ.

הנשיא/ה אחראי/ת בפני הוועד המנהל המתווה את מדיניות המכללה.

דרישות התפקיד

  • דרגת פרופסור מן המניין ממוסד מחקר מוכר ומוביל להשכלה גבוהה בישראל או בחו”ל
  • מעמד אקדמי מוכר ומוערך בארץ ובעולם
  • כושר מנהיגות, חזון ויכולת להוביל תהליכים אסטרטגיים, תהליכי שינוי ופיתוח מהותיים
  • ניסיון ניהולי משמעותי במערכות ציבוריות או אקדמיות של 5 שנים לפחות
  • יכולת גבוהה של תקשורת בין אישית ויחסי אנוש טובים עם סגל המכללה, הנהגה ציבורית, בוגרים ותורמים
  • ידע והבנה ברמה גבוהה לכל הנוגע לעולם המכללות –יתרון
  • היכרות מעמיקה עם מערכת ההשכלה הגבוהה וכיווני הפיתוח האקדמי בישראל ובחו”ל –יתרון
  • ניסיון עבודה עם מל”ג/ות”ת ,ויכולת לייצג את המכללה בפני גורמי ממשלה, ציבור ואקדמיה בארץ ובחו”ל – יתרון
  • יכולת מוכחת בגיוס משאבים ותרומות בארץ ובחו”ל – יתרון

 

הערה: ועדת המינויים תהיה רשאית, ביוזמתה או על פי המלצת אחרים, לפנות למועמדים פוטנציאליים ולהציע להם את תפקיד נשיא/ת המכללה.

 

הצעת המועמדות תוגש לוועדה עד ליום ראשון י”ג בתמוז תש”ף (05/07/2020)

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added