קול קורא // למאמרים (כתב עת): תולדות היהודים והיהדות בבלגיה [אנגלית ועוד] דדליין לתקצירים=1.7.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0061919/

History of Jews and Judaism in Belgium : varia (Cahiers de la Mémoire contemporaine n°15)

The Foundation of Contemporary Memory is soliciting original and unpublished contributions for the 15th issue of her peer-reviewed journal Cahiersde la Mémoire contemporaine. The Cahiers publishes historical, cultural or sociological analyses on the history of Jews in Belgium, as well as primary sources presentations, book reviews, methodological reflections and biographical portraits. Main subjects dealt with are : the various migration waves to or from Belgium, social structures, socialization processes, Jewish resistance, hidden children, religious life, relation with Israel, reconstruction of Jewish life in post-war Belgium… Articles on related topics may be accepted.

READ MORE

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה