< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לתכנית: משעולים-רג"ב: תוכנית הסבת אקדמאים מצטיינים בהתמחות בחינוך פוליטי לאזרחות דמוקרטית [תל אביב] דדליין=1.8.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0061800/

אנו מזמינים אתכם להירשם לתכנית ללימודי תעודת הוראה לעל יסודי – באזרחות או בהיסטוריה, במסגרת תכנית משעולים. תכנית זו היא שיתוף פעולה בין "אידאה – מרכז לדמוקרטיה ליברלית", מכללת סמינר הקיבוצים, ותוכנית רג"ב (תוכנית המצטיינים של משרד החינוך).

משעולים היא תכנית להכשרת מחנכים לחינוך פוליטי לאזרחות דמוקרטית, המבקשת לקדם חינוך לדמוקרטיה במערכות החינוך בישראל, ורואה במחנכים ומחנכות בעלי תפקיד פוליטי משמעותי בעיצוב וחיזוק הדמוקרטיה הישראלית.

התכנית בנויה במתכונת של 1+1 – כאשר בשנה הראשונה יתקיים יום לימודים מלא בסמינר הקיבוצים, ויום נוסף של התנסות בבית ספר, ובשנה השנייה, שנת הסטאז', יתקיים, לצד ההוראה בבתי הספר, יום לימודים דו-שבועי, בבית אידאה שבירושלים.

במסגרת הלימודים בסמינר, ילמדו תיאוריות ופרקטיקות בחינוך פוליטי לדמוקרטיה ליברלית. הסטודנטים יוכשרו להוראת אזרחות והיסטוריה, כשבסופו של דבר יקבלו תעודת הוראה באחד המקצועות – בהתאם לתואר הראשון (או השני) איתו הגיעו.

במסגרת הלימודים באידאה תעמיק הקבוצה בלימודי מחשבה פוליטית, ובהיכרות עם הסוגיות הציבוריות המרכזיות בישראל. הלימודים בשנה השנייה יתקיימו במקביל לשנת הסטאז', וישלבו תכנים הקשורים באתגרי ההוראה הפוליטית, ובגיבוש תפיסה קבוצתית על דרכי ההתמודדות והכלים החינוכיים הנכונים.

מלגות שכ"ל יוענקו למתאימים 

למי מיועדת התכנית?

לאקדמאים מצטיינים – בעלי תואר ראשון (בציון של 90 ומעלה) או שני (בציון של 85 ומעלה) בתחומים רלוונטיים*, המעוניינים להיכנס למערכת החינוך הפורמלית, כמורות ומורים, ולהשתייך לרשת הולכת ומתרחבת של אנשי ציבור המקדמים בכלים שונים, ודרך מערכות שונות, את הדמוקרטיה הליברלית בישראל.

[*לתעודת הוראה באזרחות – תואר במשפטים, מדעי המדינה, פוליטיקה וממשל או מדעי החברה | לתעודת הוראה בהסטוריה – תארים בהיסטוריה כללית, היסטוריה של עם ישראל, מזרח תיכון]

פרטים נוספים בקובץ המצורף, באתר של סמינר הקיבוצים, או ב –INFO@IDEA.ORG.IL

https://www.smkb.ac.il/hasava/regev-misholim

מפרסם ההודעה
הלל בן ששון info@idea.org.il
כתובת מלאה
סמינר הקיבוצים, Mordechai Namir Road, Tel Aviv-Yafo, Israel
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה