< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: נשיא/ה למרכז האקדמי שלם [ירושלים] דדליין=15.7.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0061614/

המרכז האקדמי שלם, שנוסד בירושלים בשנת 2013 , מחפש אחר נשיא/ה בעל/ת חזון אקדמי-ניהולי להוביל ולפתח אותו לתוך העשור השני שלו ומזמין את כל מי שרואה עצמו/ה כמתאים/ה לתפקיד, על פי הקריטריונים שיפורטו להלן, להגיש את מועמדותו/ה לוועדת החיפוש. המועמד/ת שייבחר/תיבחר יכהן/תכהן בתפקיד במשרה מלאה למשך חמש שנים החלמשנת הלימודים תשפ”א.

כמוסד להשכלה גבוהה, המתבסס על המודל הקלאסי של “האמנויות החופשיות” ) liberal arts (, המרכז האקדמי שלם הוא תופעה ייחודית בנוף הישראלי. הוא מציע לימודים לתואר ראשון ) BA ( דו-חוגי המיועדים לקבוצה מובחרת של סטודנטים וסטודנטיות מרקעים מגוונים. לימודי התואר מתפרשים על פני ארבע שנים וכוללים תוכנית ליבה רחבה, המעניקה לכלל הסטודנטים להתעסק בצורה מעמיקה עם הטקסקים המכונניםשל הציביליזציה המערבית ושל התרבות היהודית, לצד לימוד נושאים חיוניים שונים – מאסלאם ועד מדעים. במקביל ללימודי הליבה בוחרים הסטודנטים באחד משני חוגי התמחות: התוכנית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם, והתוכנית הבינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית. בשנים הבאות צפויים להתווסף חוגים נוספים. מתוך הבנה כי חינוך מסוג זה דורש מסגרת לימודים אינטימית ואינטנסיבית המרכז בוחר בקפידהאת הבאים בשעריו, ובשלב הזה הוא מקבל עד 50 סטודנטים בכל מחזור. מספר זה צפוי לגדול בשנים הבאות בצורה מדודה ומתוך שמירה על רף גבוה.

מטרותיו של המרכז שאפתניות כשם שהן תובעניות:

הוא חורת על דגלו לא רק את טיפוח המצוינות האינטלקטואלית אלא גם את המעורבות האזרחית הפעילה של תלמידיו ובוגריו בחיי החברה והמדינה. ערכים אלו צריכים לעמוד גם לנגד עיניו/עיניה של הנשיא/ה המיועד/ת ולהנחות את דרכו/דרכה. כדי להנהיג מוסד אקדמי יוצא דופן נדרשת אישיות יוצאת דופן – אדם המתברך בשאר רוח ובכישורים ביצועיים גם יחד. לפיכך, ועדת החיפוש תשקול את התאמת המועמדים/ות לתפקיד הנשיא/ה לאור הקריטריונים הבאים:

  • מוניטין אקדמי מבוסס בארץ ובעולם
  • יכולת להציג את חזונו החינוכי של המרכז בפני חברי הקהילה האקדמית, מעצבי דעת קהל, תורמים והציבור הרחב בישראל ומחוצה לה
  • יכולת ליזום, לנהל מוסד מתפתח ולקבל החלטות כבדות משקל בצורה מושכלת
  • ניסיון מוכח בגיוס תרומות ובטיפוח קשרים עם גופים פילנתרופיים
  • יכולת גבוהה בעבודת צוות ותקשורת בינאישית מצוינת עם סגל אקדמי, צוות ניהולי, סטודנטים

ובוגרים

המועמדים/ות יידרשו לעמוד בתנאי הסף הבאים:

  • דרגה אקדמית של פרופסור חבר או פרופסור מן המניין;
  • שליטה מלאה בעברית ובאנגלית;
  • תושב/ת ישראל או מי שיקבל/תקבל מעמד זה לקראת תחילת כהונתו/ה.

על המועמדים/ות לתפקיד נשיא/ת המרכז האקדמי שלם לפנות בכתב לוועדת החיפוש בכתובת hr@shalem.ac.il עד ה 15- ביולי 2020 ולצרף מכתב פנייה וקורות חיים מפורטים. על המועמד/ת להסביר במכתב מה מושך אותו/אותה להיות נשיא/ה המרכז האקדמי שלם ולמה הוא/היא מתאים/מתאימה לתפקיד מבחינת הניסיון והכישורים שלו/שלה.

הוועדה, שדיוניה יתנהלו בסודיות, אינה מתחייבת לזמן את כל הפונים/ות להופיע בפניה והיא שומרת לעצמה את הזכות לפנות ביוזמתה אל מי שייראו לה מתאימים למשרה.

Message publisher
טלי רכזת משאבי אנוש hr@shalem.ac.il
Full address
המרכז האקדמי שלם - Shalem College, Jerusalem
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added