< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לקבוצת מחקר: אַסְכּוֹלָה - מעבדה למחקרי תרבות ישראלית (חזקי שוהם) [בר אילן, רמת גן] ללא דדליין

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0061613/

התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן

אַסְכּוֹלָה תאגד תלמידות ותלמידים מהתוכנית לפרשנות ותרבות שיכתבו עבודות תזה ו/או דוקטורט על שדות שונים בתרבות הישראלית למן התחלותיה בשלהי המאה ה 19- ועד לישראל בת ימינו.

גוף, חלל, זמן, שפה, תרבות חזותית, תרבות צלילית, תרבות חומרית, ריטואלים, אופנה, מופעים, משחקים, אוכל ועוד – יהוו מרחבים לתיאור ופיענוח. בהתבסס על ארגז הכלים התיאורטי והמתודולוגי המגוון הנלמד בתוכנית לפרשנות ותרבות, נבקש להתקרב אל השאלה החמקמקה: האם ניתן לתאר ולנסח "תרבות ישראלית" מקומית ונודדת?

הקבוצה תקיים דיונים מרוכזים בשאלות כגון: מה "עברי" בתרבות הישראלית? האם היא קשורה לטריטוריה? האם התרבות הישראלית היא "יהודית", "דתית" או "חילונית", "מערבית" או "מזרחית", והאם זה בכלל משנה? מהם קשריה עם סביבות תרבותיות אחרות, ומה מקומן של קהילות שאינן יהודיות במרקם התרבות הישראלית? האם ניתן להצביע על מגמות בתרבות הישראלית הצולחות את השסעים החברתיים/מגדריים/מעמדיים/לאומיים, ומייצרות מרחבי פעולה מעורבים? האם ניתן להצביע על סגנון המאפיין אותה?

אַסְכּוֹלָה מיועדת לבעלי תואר ראשון או שני בכל תחום במדעי הרוח, היהדות, החברה והמשפטים, אוטו-דידקטים המעוניינים להרחיב את השכלתם במגוון של מתודולוגיות ותיאוריות לחקר התרבות. לפיכך, תלמידי אַסְכּוֹלָה יחויבו בקורסים של התוכנית לפרשנות ותרבות בהתאם לתואר שבו הם לומדים, ולפי הצורך, ניתן יהיה לקחת קורסים ספציפיים על החברה, התרבות וההיסטוריה של ישראל במחלקות דיסציפלינריות באוניברסיטה. במקביל ללימודים ולעבודה על פרויקט המחקר האישי, קבוצת אַסְכּוֹלָה תיפגש אחת לכמה שבועות לקולוקוויום מיוחד בו יידונו השאלות האלו באמצעות הזמנת מרצים אורחים, ולסדנת קיץ שבה יוצגו מחקרי הסטודנטיות/ים.

מפרסם ההודעה
Hizky Shoham, PhD Senior Lecturer, The Interdisciplinary Program for Hermeneutics and Cultural Studies Co-Director, Center for Cultural Sociology Bar Ilan University Ramat-Gan 5290002 Israel Tel: +972-52-8289915 Email: Hizky.shoham@gmail.com Website: http://biu.academia.edu/HizkyShoham Nissim Leon & Hizky Shoham (2018), “Belonging without commitment: the Christocentric view and the traditionist perspective on modern religion,” Culture and Religion, 19:2, pp. 235-252. Free access: https://www.tandfonline.com/eprint/vamyXJxaVsY8gpV7tsfq/full
כתובת מלאה
אוניברסיטת בר-אילן, Ramat Gan, Israel
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה