< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לקורס קיץ: מתודולוגיות לחקר היסטוריה מקומית (תאופיק דעאדלה וליאת קוזמא) [העברית, ירושלים 09/20] דדליין=1.8.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0061612/

לתלמידי תואר שני ושלישי בכל האוניברסיטאות, וכן לתלמידי שנה ג' מצטיינים בעלי ערבית ברמת פטור לפחות.

ערים שונות בארץ נחקרו, בין השאר, על ידי היסטוריונים, גיאוגרפים וארכיאולוגים, שבחנו את הרבדים השונים שהמושג עיר טומן בחובו. המרחב הפיזי מציג בפנינו משתנים רבים: מבני ציבור אל מול מבנים פרטיים, מבנה דת אל מול מבני פנאי, מרחבים פתוחים אל מול סגורים, רחובות ראשיים או סמטאות ללא מוצא, המהווים אך ממד אחד של פני העיר. כל גורם ברשימה חלקית זו משפיע על העיר או חלק ממנה – ומקורות שונים יאפשרו לנו להתחקות אחר מגוון היבטיה.

חקר העירוניות המקומית דורש היכרות עם העולם הגלובלי העות'מאני והיכרות עם הארכיונים העות'מאנים מצד אחד אך גם עם ארכיונים מקומיים (הן מדינתיים והן עירוניים) מצד שני. גם המקומי אינו חד גוני במיוחד בארץ שחוותה תהפוכות רבות במיוחד למין שלהי התקופה העות'מאנית ועד תום השליש השני של המאה העשרים. כאן נדרשת נבירה בארכיונים מנדטוריים אך גם ישראלים. כל ארכיון דורש מיומנות, דרך התמודדות ושיטות מחקר שונות, כך למשל ניתוח צילום אוויר אינו דומה לקריאת מפה עירונית.

מטרת הקורס היא להציג לסטודנטים מגוון של כלים לכתיבת היסטוריה מקומית, כגון מקורות ארכיונים, מקורות בדפוס, ארכיונים פרטיים וקריאת מפות היסטוריות. הקורסים ילמדו מגוון של שיטות ויתוודעו אל מגוון החוקרים הממוקמים באוניברסיטאות ובמכללות השונות בארץ.

המרצים: עמי איילון, מצטפא עבאסי, הלל כהן, יוסי בן ארצי, דניאלה טלמון הלר, אביגיל יעקובסון, דותן הלוי, יוני פורס, מנצור נצארה, נועה הייזלר-רובין. הקורס כולל סיור בירושלים.

הקורס פתוח לתלמידי תואר שני ושלישי בכל האוניברסיטאות, וכן לתלמידי שנה ג' מצטיינים בעלי ערבית ברמת פטור לפחות.

הקורס מוגבל ל-15 תלמידים. נא לשלוח קורות חיים ומכתב פניה בן עמוד אחד לכל היותר ללילי אילן, lily.eilan@gmail.com.

השוק בטבריה
מפרסם ההודעה
ליאת קוזמא liat.kozma@mail.huji.ac.il
כתובת מלאה
האוניברסיטה העברית הר הצופים, Jerusalem
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה