< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס: פרס קרן קיבוץ לשנת 2020 [ישראל] דדליין=30.9.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0061611/

קול קורא לפרס קרן "קיבוץ" 2020

קרן "קיבוץ" תעניק פרס בסך של $2000

לפרסום או לעבודת מחקר התורם:

  • ידע חדש הקשור לתנועה הקיבוצית בדגש על משבר הקורונה.
  • ידע חדש שיסייע לקיבוצים לשמור על ייחודם הכלכלי.
  • ידע חדש שיחזק את הערכת תרומתו של הקיבוץ לאדם ולחברה בישראל.
  • ידע חדש שיביא לשיפור התנהלותם של הקיבוצים השיתופיים והמתחדשים.
  • ידע חדש שיחזק את אחיזתם של הקיבוצים בקרקע ובנוף הישראלי.
  • ידע חדש שיעסוק בקידום ופיתוח טכנולוגיה עילית (היי-טק) בקיבוץ.

הפרס יוענק למחקר שפורסם או הוכר כזכאי לתואר שני או שלישי בשלוש השנים האחרונות.

בנוסף לפרס, תוענק מלגה מיוחדת בסך של $2000 להצעת מחקר העוסקת בהתמודדות החברה הקיבוצית עם משבר הקורונה בתחום החברתי והכלכלי

למידע נוסף ולטופס הגשת מועמדות: https://drive.google.com/file/d/14el9SXPCuquWYPyyBJGkgq76SoQj25P3/view?usp=sharing

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה