< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת // סדנה: מחקר מתאמי ומודלים של הסבר - סדנה יומית במחקר כמותי (ירון סלע) [מכון מופ"ת, ת"א] 7.9.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0061019/

מחקר מתאמי ומודלים של הסבר, ד"ר ירון סלע

הסדנה מיועדת לחוקרים שנדרשים לבצע בדיקת מתאמים ובניית מודלים של רגרסיות, ולהציג את הממצאים במאמר.

במסגרת הסדנה יילמדו נושאים אלה:

– ניתוח חד משתניים לבדיקת קשר בין משתנים

– בחינת הבדלים בין קבוצות: מבחני T לשני מדגמים בלתי תלויים, ניתוח שונות חד-כיווני

– בחינת קשרים בין משתנים: מתאם פירסון ומתאם ספירמן, חי בריבוע

– בניית מודלים של רגרסיה לינארית מרובה: שונות מוסברת, מקדמי הרגרסיה, מובהקות

– קו לינאריות וטיפול בקו-לינאריות

– דיווח על מודל רב-משתני בדוח תוצאות/פרק תוצאות

במסגרת הסדנה ייעשה שימוש בתוכנת SPSS לפרוצדורות הסטטיסטיות השונות. נדרש ידע בסיסי בתפעול SPSS.

רצוי מאוד שהמשתתפים יביאו עימם את נתוני השאלונים שהעבירו באקסל/SPSS, גם אם הנתונים חלקיים.

הסדנה היא מעשית. במסגרתה יטפלו המשתתפים בקובצי הנתונים שלהם ויצאו עם דיווח ראשוני של בדיקת קשרים בין משתנים ובניית מודל רב-משתני.

הסדנה תתקיים ביום שני , 7 בספטמבר 2020 , בשעות 10:00 – 14:30

מחיר: 300 ₪

למידע נוסף ולהרשמה: https://store.macam.ac.il/store/workshops/9699

מפרסם ההודעה
טל אורן rashut@macam.ac.il
כתובת מלאה
מכון מופ"ת, רחוב שושנה פרסיץ 13 תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה