< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת // סדנה: חקר תקשורת שיח מקוונת בעידן הקורונה - סדנה במחקר איכותני (עירית קופפרברג) [מכון מופ"ת, ת"א] 10.9.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0061018/

חקר תקשורת שיח מקוונת בעידן הקורונה , פרופ' עירית קופפרברג

 

כדור הארץ שלנו חווה משבר שלא היה כמותו בתולדות האנושות. משבר זה שם בקדמת הבמה את חשיבותה של התקשורת המקוונת במקום העבודה ובין בני המשפחה והחברים. לאור הנאמר, נוסחו מטרות הסדנה המיועדת למשתתפים המעוניינים ללמוד מה הוא שיח מקוון בהשוואה לשיח פנים אל פנים ושיח טלפוני, תוך שימת דגש בחקר ממדים גלויים וסמויים של הנתונים הנחקרים. בחלק הראשון נתמקד בהגדרות של מונחי יסוד בתחום חקר השיח (שיח, חקר השיח, שיח מקוון, הקשר, גישות מכוונות תאוריה וגישות מכוונות נתונים, שימוש במספר שיטות, ובנתוני מחקר המשלבים רכיב מילולי, ויזואלי ומוזיקלי, פרשנות, ועוד). ההגדרות יומחשו באמצעות דוגמאות ממחקרים קודמים. בחלק השני המשתתפים יתנסו בניתוח שיח באמצעות מספר שיטות ניתוח, בהצגת הממצאים ופרשנותם. בחלק האחרון של הסדנה יינתנו תשובות לשאלות המשתתפים בהתייחסות למחקרים שלהם.

מבנה הסדנה

בחלק הראשון נציג מסגרת תיאורטית שתגדיר בלוית דוגמאות את התחום, את הגישות התיאורטיות השונות הקיימות, ותתיחס למספר שיטות ניתוח.

בחלק השני המשתתפים יתנסו בניתוח שיח מקוון, ובפרשנות הנתונים בהשוואה לניתוח נתונים הלקוחים משיח פנים אל פנים.

בחלק השלישי נתייחס לשאלות שעולות מתוך מחקריהם של משתתפי הסדנה.

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים מתחומי הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה, הפסיכיאטריה, הייעוץ, הרפואה, התקשורת, העבודה סוציאלית, הבלשנות, האנתרופולוגיה, החינוך, הספרות, המשפטים ועוד – המבקשים לשלב ניתוח שיח במחקרם.

מטרות הסדנה

הבנת המסגרות התאורטיות והמתודולוגיות שמציע חקר השיח לחקר שיח בכלל עם דגש בשיח מקוון ורב מודלי בעידן הקורונה.

הבנת הקשר בין מטרות המחקר לבין שימוש בשיטה או בשיטות ניתוח שונות

התנסות בניתוח של טקסטים מקוונים, בתיאור ובפרשנות של הממצאים

הסדנה תתקיים ביום חמישי, 10 בספטמבר 2020, בשעות 10:00–14:30

לאור משבר הקורונה והנחיות משרד הבריאות, ייתכן שהסדנאות יתקיימו באופן מקוון. אנא התעדכנו באתר מכון מופ"ת. הודעה בנושא תישלח לנרשמים לקראת מועד הסדנה.

מחיר: 300 ₪

למידע נוסף ולהרשמה: https://store.macam.ac.il/store/workshops/9676

מפרסם ההודעה
טל אורן rashut@macam.ac.il
כתובת מלאה
מכון מופ"ת, רחוב שושנה פרסיץ 13 תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה