< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת // עדכון תאריך // סדנה: ניתוח נרטיבי - סדנה יומית במחקר איכותני (גבריאלה ספקטור מרזל) [מכון מופ"ת, ת"א] תאריך חדש=13.9.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0061017/

ניתוח נרטיבי- סדנה יומית במחקר איכותני

מכון מופ"ת, רחוב שושנה פרסיץ 13 תל אביב

בסדנה יוצגו העקרונות הבסיסיים של ניתוח נרטיבי, המייחדים אותו מניתוחים איכותניים אחרים, ויידונו שיטות שונות לפרשנות של נרטיבים: ניתוחי תוכן, ניתוחי צורה וניתוחים משולבים של תוכן וצורה. דגש עיקרי יושם על מודל מנגנוני הברירה הנרטיבית. המשתתפים יתנסו ביישומן של השיטות הללו באמצעות עבודה על טקסטים נרטיביים.

*תינתן עדיפות למי שלמדו בסדנה "מבוא למחקר נרטיבי".

תרומת הסדנה

  • הכרת העקרונות התאורטיים שבבסיס הניתוח הנרטיבי
  • היכרות עם הסוגים השונים של ניתוח נרטיבי
  • הבנת העקרונות והכלים של מודל מנגנוני הברירה הנרטיבית
  • רכישת יכולת ראשונית לניתוח נרטיבים

הסדנה תתקיים ביום רביעי, 9 בספטמבר 2020, בשעות 10:00–14:30
תאריך הסדנה השתנה ליום ראשון, 13 בספטמבר 2020 

לאור משבר הקורונה והנחיות משרד הבריאות, ייתכן שהסדנאות יתקיימו באופן מקוון. אנא התעדכנו באתר מכון מופ"ת. הודעה בנושא תישלח לנרשמים לקראת מועד הסדנה.

 

מחיר: 300 ₪

למידע נוסף ולהרשמה: https://store.macam.ac.il/store/workshops/9675

מפרסם ההודעה
טל אורן rashut@macam.ac.il
כתובת מלאה
מכון מופ"ת, רחוב שושנה פרסיץ 13 תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה