< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת // סדנה: כתיבה ופרסום של עבודות ומאמרים איכותניים - מתקדמים (ברכה אלפרט) [מכון מופ"ת, ת"א] 6.9.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0061016/

כתיבה ופרסום של עבודות ומאמרים איכותניים- מתקדמים, פרופ' ברכה אלפרט

 

בסדנה נעמיק ברכיבי התוצר הכתוב של מחקר איכותני, תוך בחינה של דוגמאות ממאמרים שפורסמו בכתבי עת שפיטים. נעמוד על הבדלים בכתיבה במסגרת סוגות שונות של מחקר איכותני כגון מחקר אתנוגרפי, מחקר נרטיבי ומחקר פעולה. נבחן קטעים כתובים ממחקריהם של המשתתפים וניתן עליהם משוב. בהמשך נעסוק בבחירת כתב עת מתאים תוך הבטחת מיצובו האקדמי, ונדון באופן התקשורת עם העורכים ובתגובה לתשובות המתקבלות. למשתתפים תינתן הזדמנות להציג מניסיונם בכתיבה ובפרסום למען הלמידה של כלל הקבוצה.

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים בתחומי החברה וההתנהגות שיש להם היכרות עם יסודות המחקר האיכותני. הסדנה מתאימה הן לחוקרים שהשתתפו בסדנה למתחילים הן לחוקרים שלא השתתפו בסדנה אך מתנסים בכתיבה, פרסמו עבודות ומאמרים איכותניים ומבקשים לחזק את יכולותיהם בתחום זה.

תרומת הסדנה

  • העמקת יכולת הכתיבה האקדמית האיכותנית והאיכותית
  • למידה מעבודותיהם ומניסיונם של המשתתפים בכתיבה ובפרסום
  • היכרות עם דרכים לבחירה בכתבי עת מתאימים ולתקשורת עימם

 

הסדנה תתקיים ביום ראשון, 6 בספטמבר 2020, בשעות 10:00–14:30

לאור משבר הקורונה והנחיות משרד הבריאות, ייתכן שהסדנאות יתקיימו באופן מקוון. אנא התעדכנו באתר מכון מופ"ת. הודעה בנושא תישלח לנרשמים לקראת מועד הסדנה.

מחיר: 300 ₪

למידע נוסף ולהרשמה: https://store.macam.ac.il/store/workshops/9673

מפרסם ההודעה
טל אורן rashut@macam.ac.il
כתובת מלאה
מכון מופ"ת, רחוב שושנה פרסיץ 13 תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה