< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סדנה: ניתוחי תוכן במחקר האיכותני (שרה שמעוני) [מקוון] 6.7.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0061011/

ניתוחי תוכן במחקר האיכותני- סדנה יומית

מקוון באמצעות ZOOM לפי הנחיות משרד הבריאות

אקדמיה

חוקרים צעירים וותיקים , דוקטורנטים

ניתוחי תוכן במחקר האיכותני , ד"ר שרה שמעוני (יתקיים באופן מקוון )

בשנים האחרונות רווח במחקרים איכותניים המושג "ניתוחי תוכן" – ניתוח תכנים של נתונים איכותניים דוגמת ראיונות, מסמכים וכתובים עיוניים ותיאוריים, ואף נתונים חזותיים ושמיעתיים דוגמת תצפיות ומוצגים. הסדנה תתמקד בסוגים הבולטים של ניתוחי תוכן בזיקה למקומם במסורות המרכזיות במחקר האיכותני: חקר/י מקרה/ים, התאוריה המעוגנת בשדה ועוד. יידונו הקשרים בין תוכן לצורה ולמבנה, בין תוכן למהות ולמשמעות, בין תוכן גלוי לסמוי, בין רדוקציה של התוכן למיצויו, בין ידע תאורטי והתנסותי קודם ובו-זמני של החוקר לביצוע ניתוח התוכן ועוד. תידון סוגיית האמינות והאיכות מחקר איכותני שבבסיסו ניתוח תוכן.

המשתתפים בסדנה יתרגלו ניתוח תוכן של טקסט וידונו באפשרויות להמרות ניתוח כזה לניתוחי תוכן מורכבים יותר, למשל כאלה המניבים תאוריות/מודלים מעוגנים בשדה ועוד.

 

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים במדעי החברה, בעלי היכרות עם המחקר האיכותני, המבקשים להרחיב את הבנתם ואת יכולתם לקבל החלטות תכנון וביצוע משוכללות ומושכלות יותר בדבר ניתוחי תוכן בהקשרים המתודולוגיים של מחקריהם.

מטרות הסדנה

  • הכרת והבנת הסוגים המרכזיים של ניתוחי תוכן ומקומם במסורות מרכזיות במחקר האיכותני
  • הבנת הדרך הבסיסית לניתוח תוכן ואפשרויות ההמרה שלה לדרכי ניתוח תוכן מורכבות יותר

 

הסדנה תתקיים ביום שני, 6 ביולי 2020, בשעות 10:00–14:30

מחיר: 300 ₪

למידע נוסף ולהרשמה: https://store.macam.ac.il/store/workshops/9671

https://store.macam.ac.il/store/workshops/9671

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה