< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (כתב עת): משברים וניהול משברים, בישראל ובעולם [עברית ואנגלית] דדליין לתקצירים=30.8.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0053002/

קול קורא לגיליון

של כתב העת האקדמי "קשת", הקריה האקדמית אונו

בנושא:

משברים וניהול משברים, בישראל ובעולם

 

במהלך החודשים האחרונים ניצבנו בפני משבר גלובלי, בקנה מידה שלא הכרנו בדורות האחרונים. משבר זה העלה לפני השטח והחריף שורה של בעיות המאפיינות את זמננו: נדידה גוברת של מוקד הכוח העולמי מן המערב אל אסיה; התגברות המתיחות בין ארצות הברית לסין במידה המאיימת על היציבות העולמית, ולטענת משקיפים שונים עלולה לבטא את ראשיתה של מלחמה קרה; שורה של מצבי חירום שנקבעו במדינות העולם בתגובה למשבר, ובמקביל הובילו לעליה חדה, וככל הנראה בלתי-הפיכה, במעקב ובניטור האוכלוסייה ולפגיעה בזכויות הפרט; משברים חברתיים, ומשטריים בקרב הדמוקרטיות הליברליות ומגמות של ראקציה לאומית; מידת המוכנות החלשה של מדינות העולם לתרחישים אפידמולוגים ואקולוגים ולסוגיות של בריאות ורווחת הציבור; הדרישות לריחוק חברתי ולצמצום המגע האנושי, המצמיחה טכנולוגיות למידה חדשות ומאתגרות, ומציבה משבר לנוכח המושגים ה"ישנים" של חינוך ולמידה. לצד הטלטלות הרחבות הללו ניתן לזהות ביטויים רבים גם במישור המיקרו-חברתי: צמצום המרחב הציבורי וההתכנסות במרחב הפרטי וכן הטשטוש בין שני התחומים; החיים בבידוד ולעיתים תחת תיוג חברתי; שאלות של בריאות וחולי; שינויים בצורות העבודה; חזרה מסוימת לחלוקת עבודה מסורתית במשפחה במקביל לכניסת גברים אל תוך הבית ועוד.

המשבר האפידמיולוגי, אם כן, זוכה להתגלגל, להשפיע ולעצב מחדש מרחבים גלובליים אך גם זירות בחברה הישראלית, הזירה הפוליטית, החברתית והחינוכית.

כתב העת "קשת" קורא לחוקרים להציע מאמרים בנושאים שנמנו ובנושאים אחרים הנוגעים למשברים, להיסטוריה של משברים ולניהול משברים בתקופתנו, בישראל ובעולם.

כתב העת קשת הינו כתב עת שפיט שנועד לתת במה רב-תחומית למאמרי מחקר, מאמרי בקורת, מסות ומאמרי הגות על החברה הישראלית כחברה משלבת ורב תרבותית בהתאם לחזון של הקריה האקדמית אונו.

חוקרים מוזמנים לשלוח אל המערכת הצעות למאמרים עד לתאריך 30/8/20. את המאמרים גופם יש לשלוח עד לתאריך 15.10.20.

כתובת למשלוח ההצעות והמאמרים – ejournal@ono.ac.il

מערכת כתב העת: ד"ר מיכל אסא-ענבר, ד"ר דוד סורוצקין ופרופ' רויטל סלע-שיוביץ

הנחיות לכותבי המאמרים:

  1. את המאמר המוצע יש לשלוח כקובץ word
  2. היקף המאמר המוצע לא יעלה על 7000 מילים (כ-25 עמודים כולל רשימת המקורות);
  3. המאמר המוצע יוקלד ברווח כפול וביישור לשני הצדדים. מומלץ להשתמש בגופנים אלה: בעברית David ובלועזית Times New Roman . גודל הגופן יהיה 12 נקודות.
  4. למאמר המוצע יש לצרף תקציר בעברית בהיקף של כ-150 מילים.
  5. כללי הכתיבה של המקורות הנהוגים בכתב העת, הם כללי הכתיבה APA של האגודה הפסיכולוגית האמריקנית. המערכת מודעת לכך שבמדעי הרוח והמשפטים כללי הכתיבה שונים, אולם חשוב ליצור אחידות בכתב העת.
  6. יש להקפיד על אזכור המקורות בגוף הטקסט ולוודא שישנה התאמה בין הפריטים המוזכרים בגוף הטקסט לבין הפריטים שברשימת המקורות;
  7. יש למספר את העמודים;
  8. המאמר המוצע יועבר שני סבבים של הערכה: הערכה פנימית של מערכת כתב העת, והערכה חיצונית של קורא מקצועי מן התחום שבו נכתב המאמר. הקוראים עשויים לבקש שינויים ותיקונים של המאמר בכל אחד מהשלבים, או להחליט לדחות את המאמר.
  9. הגיליון יצא בגרסה האלקטרונית בלבד.
מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה