< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: לתלמידי מחקר בתחום הגאו-אסטרטגיה, גאו-כלכלה, גאו-פוליטיקה במזרח התיכון [אונ חיפה] דדליין=1.6.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0052702/

קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה באוניברסיטת חיפה תעניק מלגה לסטודנטים בתואר שני ושלישי בשנת הלימודים תשפ"א 2020-2021 עבור מחקר בתחום גאואסטרטגיה במזרח התיכון כגון: מעורבות זרה, קונפליקטים,גאו-כלכלה ובתחומים רלוונטים אחרים.

המלגה נועדה לחזק את תחום המחקר הגאואסטרטגי בישראל ולעודד חוקרים צעירים בתחום.

יש להגיש תקציר מחקר, קורות חיים ומכתב נימוק המפרט את הרלוונטיות של המחקר לתחומי הידע בקתדרה.

המלגאים יידרשו לכתוב מאמר קצר עבור הקתדרה ולהשתתף באירועים השונים המתקיימים בה במסגרת האוניברסיטה והקהילה. כמו כן, יש לציין בפרסום המחקר את תמיכתה של קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה.

https://ch-strategy.hevra.haifa.ac.il/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=18

מפרסם ההודעה
זהבית מאיר סלמן מנהלת המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית, אוניברסיטת חיפה zmeir@univ.haifa.ac.il 048288757
כתובת מלאה
אוניברסיטת חיפה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה