< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכתבי יד מחקריים ועיוניים - ההוצאה לאור של מכון ון ליר ירושלים [עברית] ללא דדליין

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0052301/

מכון ון ליר בירושלים מזמין חוקרות וחוקרים להגיש כתבי יד מחקריים ועיוניים

בתחומי המחקר והפעילות של המכון

המכון, המציין השנה שישים שנה להיווסדו, עוסק במחקר בין-תחומי מתקדם במדעי החברה והרוח, ומפתח דרכים וצורות חדשות ומקוריות לדיון בסוגיות כלל-עולמיות מרכזיות שיש להן חשיבות לחברה בישראל ולאזור כולו. המכון מתמקד בכמה תחומים:

גלובליזציה וריבונות
ישראל במזרח התיכון
מדע, טכנולוגיה וציוויליזציה
קדושה, דת וחילון
פמיניזם ומגדר

לצד העיון המתודולוגי ועבודת המחקר, וכפועל יוצא של החשיבה על רעיונות חדשים, המכון מבקש לקחת חלק פעיל בשיח הציבורי והאינטלקטואלי בישראל. אנו שואפים להעמיק את הדיון בבעיות יסוד ובמתחים הנמצאים בלב הקיום וההוויה בישראל, ולסייע בגיבוש דרכי פעולה ושינוי אפשריות.

ברצוננו להרחיב את מעגל השותפים לפועלנו המחקרי, האינטלקטואלי והציבורי, ולפיכך אנו מזמינים חוקרות וחוקרים ממגוון תחומי דעת ומוסדות מחקר להגיש כתבי יד מחקריים ועיוניים המצטיינים במקוריות ובחדשנות תיאורטית. כתבי היד שיימצאו מתאימים יפורסמו בהוצאת מכון ון ליר, בשיתוף הוצאת הקיבוץ המאוחד.

אפשר להגיש:

כתבי יד מחקריים המיועדים לציבור האקדמי

מסות וחיבורים עיוניים המיועדים גם לציבור המשכיל הרחב

הוצאת מכון ון ליר היא הוצאה אקדמית מובילה הפועלת מאז ראשית שנות התשעים וידועה בהקפדה יתרה על איכות פרסומיה. כתבי היד שיוגשו יידונו במערכת המדעית של המכון ויתקבלו לפרסום בהוצאה בכפוף לשיפוט מדעי כמקובל, ועל פי שיקול דעתו של המכון. יתקבלו אך ורק כתבי יד שנכתבו במקורם בעברית ושאינם מיועדים לפרסום בהוצאה אחרת – בישראל או בחו"ל, בעברית או בשפה אחרת.

להנחיות להגשת כתבי יד לחצו > https://bit.ly/3cLif6A

לתיאור תחומי המחקר והפעילות המרכזיים של המכון לחצו >https://bit.ly/3gM77J9

כתובת דוא"ל למשלוח כתבי היד: manuscripts@vanleer.org.il

כתובת דוא"ל לשאלות בלבד: talk@vanleer.org.il

https://bit.ly/3bKK90Y

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה