< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (אסופה): נפגעי עבירה: היבטים משפטיים, חברתיים ופסיכולוגיים (רונית פלד לסקוב, אפרת שהם ומאיר חובב) [עברית] דדליין לתקצירים=1.8.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0052300/

קול קורא לכתיבת פרקים לספר בנושא: “נפגעי עבירה: היבטים משפטיים, חברתיים ופסיכולוגיים” (שם זמני)

בעריכת ד”ר רונית פלד לסקוב, פרופ’ אפרת שהם וד”ר מאיר חובב.

 

על רקע ההתעניינות האקדמית והציבורית הגוברת בנפגעי העברה בשלוש העשורים האחרונים מבקש הספר לתת ביטוי מולטי-דיסציפלינרי להתפתחויות, מגמות ועשייה במישורים השונים הקשורים בסוגיות אלו. הספר עוסק בכלל ההיבטים המלווים את סוגיית נפגעי העברה: היבטים משפטיים, חברתיים, ציבוריים, פסיכולוגיים-קליניים, שיקומיים ואחרים.

הספר מבקש להתמקד בנושאים כדוגמת פרופילים של נפגעי עברות שונות, קורבנות חוזרת ותפיסת הקורבנות, היבטים משפטיים וחוקיים הקשורים לנפגע העברה, תגובות פסיכולוגיות אופייניות לפגיעה והשלכות נפשיות כגון פוסט טראומה מורכבת והפרעות דיסוציאטיביות, שיטות התערבות המותאמות לנפגעי עבירה (CBT ממוקד טראומה, EMDR, מיינדפולנס) מעגלי תמיכה ושיקום לנפגעי עברה שונים, צדק מאחה ונפגעי עברה ועוד.

במידה ויש ברשותכם או הנכם/ו מתכוונים לכתוב מאמר מקורי בכל אחד מהנושאים הנ”ל או בנושא משיק אחר הנכם מוזמנים לשלוח מאמרים מחקריים ו/או עיוניים לעורכי הספר

הספר יעבור שיפוט אקדמי מוקפד באמצעות לקטורים חיצוניים כמקובל.

 

יש לשלוח תקציר עד לתאריך 1.8.20

לאחר אישור קבלת התקציר ונושא הפרק המוצע, יש להגיש את כתב היד עד לתאריך 1.11.20

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added