< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // סדנה עם מלגה: סדנה מתודולוגית לדוקטורנטיםות שתחום מחקרם נוגע לארץ ישראל [יד בן צבי, ירושלים] דדליין=14.6.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0052100/

יד יצחק בן צבי

המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה

מעניק מלגה למשתתפי סדנה מתודולוגית לתלמידי התואר השלישי לשנת תשפ"א

במסגרת פעילות המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה והמרכז המשותף ליד בן-צבי והאוניברסיטה העברית נקיים סדנה לדוקטורנטים מצטיינים שתחום מחקרם נוגע לחקר ארץ ישראל, יישובה ותרבותה- מפרה היסטוריה ועד ימינו.

הסדנה תתקיים בימי שני בין השעות 16:30 – 18:30 ביד יצחק בן-צבי בירושלים. ותכלול סדרה של שבעה מפגשים שיתמקדו בסוגיות מתודולוגיות של כתיבת עבודת דוקטורט ומחקר בכלל.

המשתתפים בסדנה יזכו במלגה בסך 4,500 ₪ וכן במבחר ספרים מהוצאת יד בן-צבי.

קבלת המלגה מותנית בהשתתפות פעילה בכל פגישות הסדנה.

תלמידים המעוניינים להציע את מועמדותם לקבלת המלגה, מתבקשים :

  1. למלא את הטופס:https://ybzorg.formtitan.com/origin/ftc0834ad21578510661388_copy/origin/#/
  2. . לשלוח את הפריטים הבאים:

א. קורות חיים ורשימת פרסומים

ב. אישור על מעבר לשלב ב' (חובה)

ג. גיליונות ציונים של תואר ראשון ושני

ד. תיאור קצר (1000 עד 1500 מילה) של עבודת המחקר.

ה. ראשי פרקים של עבודת הדוקטורט

ו. המלצה ממנחה לעבודת הדוקטור (במידה ויש שני מנחים – מספיקה המלצה אחת)

 

את החומר הנלווה יש לשלוח לגנית טידי בדוא"ל ganit@ybz.org.il | טל': 02-5398873

תאריך אחרון להגשת מועמדות: יום ראשון כ"ב בסיוון תש"ף (14 ביוני 2020)

מפרסם ההודעה
שרי קרן אלמוג המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה machonei@ybz.org.il 02-5398855
כתובת מלאה
יד יצחק בן-צבי, Ibn Gabirol Street, Jerusalem, Israel
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה