אירוע // מפגש ודיון: מאה שנה לוועידת סן-רמו [אונ בן גוריון / מקוון] 19.5.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0051610/

100 שנה לוועידת סן רמו (1920)
מפגש ודיון במסגרת הקורס "מבוא למזרח תיכון מודרני"
המחלקה ללימודי המזרח התיכון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
ומרכז חיים הרצוג לחקר המזרח התיכון והדיפלומטיה

תכנית האירוע:

12:15 התכנסות בזום

12:15 – 12:30 דברי פתיחה
דרור זאבי, המחלקה ללימודי המזרח התיכון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
אורית ואקנין- יקותיאלי, יו"ר מרכז הרצוג לחקר המזרח התיכון
והדיפלומטיה, המחלקה ללימודי המזרח התיכון אוניברסיטת בן גוריון בנגב

12:30 – 13:15 מאה שנים לוועידת סן רמו
מוטי גולני, ראש המכון לחקר הציונות וישראל ע"ש וייצמן,
החוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת תל-אביב
יואב אלון, החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה,
אוניברסיטת תל-אביב

13:15 – 13:45 דיון ושאלות

נשמח לראותכם

לפרטים: hercen@bgu.ac.il; hercen.haya@gmail.com

https://zoom.us/j/92775854771

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה