< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לסדנה: סדנת הכתיבה השנתית הרביעית של קהילת סביבה וחברה באגודה הסוציולוגית הישראלית [העברית / ירושלים, 09/20] דדליין=1.6.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0050405/

קהילת סביבה וחברה באגודה הסוציולוגית הישראלית מזמינה חוקרים וחוקרות צעירים (תלמידי פוסט-דוקטורט, דוקטורט ותואר שני מתקדם) להגיש מועמדות לסדנת הכתיבה השנתית הרביעית בחסותה.

הסדנה תיערך ב-6.9.20 באוניברסיטה העברית בירושלים או במתכונת וירטואלית (ההחלטה תתקבל בהמשך בהתאם למצב)

אודות הסדנה: סדנת הכתיבה משמשת כבמה להצגת מחקריהם של המשתתפים וכהזדמנות לקבלת משוב מחבר/ת סגל ותיק ומעמיתים. הסדנה פתוחה לחוקרים וחוקרות העוסקים בסוגיות סביבתיות מפרספקטיבות חברתיות שונות, ביניהן סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, גיאוגרפיה ותכנון, מנהל מדיניות ציבורית וממשל, STS, חקר התרבות, וחינוך. הסדנה מהווה הזדמנות יוצאת דופן להתייחסות מעמיקה לטקסט מחקרי ושיח על תהליך הכתיבה, בקרב עמיתים מתחומים קרובים ובאווירה קולגיאלית.

מבנה הסדנה: הסדנה תתמקד בעבודות כתובות במצב מתקדם, לדוגמה, מאמר המיועד לפרסום או פרק מעבודת מחקר/דוקטורט (לא תתקבלנה הצעות המחקר). כל עבודה תוצג בקצרה ולאחר מכן יינתן לכותב משוב ממתדיין בכיר וייערך דיון בקרב כלל המשתתפים. המשתתפים מתבקשים לשלוח טיוטה מלאה של העבודה, עד 10,000 מילים, כחודש מראש על מנת לתת זמן קריאה למשתתפים האחרים ולמתדיינים. כמו כן, כל משתתף יתבקש להכין סיכום קצר של אחת העבודות האחרות ולהיות נוכח לאורך היום כולו.

נושאים רלוונטיים להצגה בסדנה יעסקו במבט חברתי / תרבותי / פוליטי של סוגיות סביבתיות כגון התמודדות עם משבר האקלים; תנועות סביבתיות ומאבקים סביבתיים; אי-צדק סביבתי; מחקרים ביקורתיים על משפט, תכנון או מדיניות סביבתית; עבודות בסוציולוגיה של צריכה, ייצור, עמדות או התנהגויות סביבתיות; עבודות בתחום האנתרופולוגיה או ההיסטוריה הסביבתית; פילוסופיה ואתיקה של יחסים בין אדם וטבע; יחסים בין נושאים סביבתיים ובין מגדר, זהות, תקשורת, תרבות או חינוך, ועוד.

הגשת מועמדות: להשתתפות בסדנה, יש לשלוח תקציר של המחקר המיועד להצגה בהיקף של עד 500 מילים (בעברית או באנגלית). התקציר יתייחס לרציונל המחקר, רקע תיאורטי, שיטה, ממצאים ומסקנות עיקריות. כמו כן יש לציין את הפרטים הבאים: שם, שיוך חוגי ומוסדי, שם המנחה (אם רלוונטי), תואר/סטטוס אקדמי, כתובת מייל וטלפון.

את התקצירים יש להגיש עד 1.6.2020.

כתובת להגשה ולשאלות אודות הסדנה: envsocsection@gmail.com

תשובות על ההשתתפות יינתנו עד תחילת חודש יולי 2020.

בברכה,

קהילת סביבה וחברה – הוועדה המארגנת:

ד"ר שולה גולדן (אוניברסיטת תל אביב); ד"ר איתי גרינשפן (האוניברסיטה העברית); אופיר וינשל-שחר (האוניברסיטה העברית);ד״ר טליה פריד; ד״ר רמי קפלן (אוניברסיטת תל אביב); שחר שילוח (אוניברסיטת תל אביב); ד"ר לירון שני (האוניברסיטה העברית)

מפרסם ההודעה
Dr. Rami Kaplan, Lecturer Department of Sociology and Anthropology Department of Labor Studies Tel Aviv University, Israel, 69978 tel: +972-3-6409986 ramikaplan@tauex.tau.ac.il
כתובת מלאה
הר הצופים, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה