< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: דוקטורנטים בהיסטוריה של עם ישראל [מרכז זלמן שז"ר / ישראל] דדליין=7.6.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0050400/

מרכז זלמן שזר מתכבד להזמין חוקרים וחוקרות להגיש את מועמדותם לקבלת מִלגה שנתית לחוקרים בתחום תולדות עם ישראל.

המלגה מוענקת מעיזבונה של המנוחה גולה ולד ז"ל לזכר הוריה פנחס ושיינדיל ולד.

המלגה תינתן לסטודנטים לתואר שלישי בתולדות עם ישראל (עד גיל 40), הלומדים באחת מהאוניברסיטאות בישראל.

  גובה המלגה: 10,000 שקלים.

יש להגיש ארבעה עותקים של החומרים הבאים: הצעת המחקר לדוקטורט, גיליונות ציונים לתואר הראשון והשני, קורות חיים, ומכתבי המלצה של שני מרצים.

לפרטים נוספים ולמילוי טופס המועמדות למלגה

https://docs.google.com/forms/d/1RWwPzV85XEA6maadQrCGNkijwwVc7i9DuF1_gTs5knI/edit?usp=drive_web

תאריך אחרון להגשת ההצעות למלגות: יום ראשון, ט"ו בטבת תש"ף, 7 ביוני 2020.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה