< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לסדנה: סדנה שנתית בדיני קניין רוחני [ראשון לציון 10/20] דדליין=1.9.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0042525/

קול קורא

הפורום האקדמי הישראלי לקניין רוחני – קול קורא

סדנה שנתית בדיני קניין רוחני –15 באוקטובר 2020

הסדנה השנתית בנושא דיני קניין רוחני פועלת מאז 2008, מיסודן של הפקולטות ובתי הספר למשפטים באוניברסיטאות בר-אילן, חיפה, העברית בירושלים, תל-אביב, המרכז הבינתחומי בהרצליה והמכללה למנהל.

מטרת הסדנה היא לאפשר למשתתפים ולמשתתפות להציג מחקרים ומאמרים, הנמצאים בשלב של "טיוטה מתקדמת", שניתנת להפצה לקריאה מוקדמת על-ידי יתר משתתפי הסדנה. הדיונים מתנהלים במתכונת של סדנה, על בסיס קריאה מוקדמת של טיוטות המאמרים.

הסדנה תתקיים השנה בבית הספר למשפטים ע"ש שטריקס, המסלול האקדמי-המכללה למנהל, ביום חמישי, 15.10.2020.

אנו מזמינים מרצות ומרצים, חוקרות וחוקרים מכל תחומי המחקר – משפטים, תקשורת, כלכלה, מדע המדינה, פילוסופיה, פסיכולוגיה, מדעי המחשב, ותחומים אחרים, להציע מחקרים הנוגעים לתחום הקניין הרוחני, להצגה בסדנה. הסדנה פתוחה גם לתלמידי ולתלמידות מחקר –שכותבים וכותבות עבודת תיזה או דוקטורט בתחום.

ניתן להציע עבודות המיועדות לפרסום אקדמי בעברית או באנגלית.

אנא שילחו תקציר בעברית, בהיקף של עד 250 מילים, עד ליום 1.9.2020, לכתובת הדוא"ל הזו: forit@colman.ac.il, וציינו בבקשה בכותרת: "סדנה שנתית בקניין רוחני".

תשובות בדבר ההחלטה על הצגה בסדנה תתקבלנה תוך כשלושה שבועות. המועד האחרון להגשת טיוטה של המאמרים שהתקבלו להצגה לשם הפצה למשתתפים/ות הוא ה-1 באוקטובר, 2020.

ועדת הכנס לשנת 2020 

  • פרופ' מיכאל בירנהק, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א – נציג הוועדה היוצאת
  • פרופ' אורית פישמן אפורי, בית הספר למשפטים ע"ש שטריקס, המסלול האקדמי – המכללה למנהל, נציגת המוסד המארח
  • ד"ר מרים ביטון, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן, נציגת המוסד המארח בשנת 2021

 

לוח זמנים

מועד אחרון להצעה:                          1.09.2020

תשובות בדבר הצגת מאמר:               22.09.2020

מועד אחרון להגשת מאמר להפצה:      1.10.2020

מועד הסדנה:                                   15.10.2020

מפרסם ההודעה
ענת הרמן מנהלת אדמיניסטרטיבית מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה anath@colman.ac.il 03-9634104 / 050-7844977
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה