< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // מאמר: דפוסים של פעילות צבאית במלחמה נגד הקורונה: לקחים לישראל מניסיונם של אחרים (סטיוארט כהן, מאיר אלרן) [עברית, אנגלית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0042420/

סטיוארט כהן ומאיר אלרן, דפוסים של פעילות צבאית במלחמה נגד הקורונה: לקחים לישראל מניסיונם של אחרים,  מבט על, גיליון 1300, 16 באפריל 2020

סקירת המעורבות של צבאות במדינות דמוקרטיות במערכה נגד מגפת הקורונה מעלה חמש רמות עולות של התנהלות: א) סיוע לוגיסטי ורפואי לגופי שירות אזרחיים; ב) העברת אספקה וציוד מהצבא למערכות אזרחיות; ג) סיוע לכוחות המשטרה בשמירה על הסדר הציבורי; ד) קבלת אחראיות תפעולית לניהול מערכות אזרחיות; ה) ניהול ישיר של כלל המערכת השלטונית. צה"ל צריך לסייע לאזרחי המדינה על פי הנחיות הדרג המדיני, באמצעות יכולותיו הרבות, לפי הנסיבות המתפתחות ברמות א' עד ג', תוך הצבת פיקוד העורף בחזית המאבק. ככל שמתקיים מעבר מרמה לרמה מעמיק החיכוך עם האזרחים ולכן נדרשות זהירות ורגישות מוקפדות. המעבר לרמה ד' מהווה קפיצת מדרגה ניכרת, הדורשת שיקול דעת בנסיבות של איום ממשי על בריאות הציבור, דוגמת המתרחש בעיר בני ברק. את המעבר לרמה ה' יש לשקול רק בתנאים של אסון המוני. ביצועו יחייב החלטה של מנגנון רחב, בעל בסיס תמיכה ציבורית, שאינו קיים בחוק ובניסיון הישראלי.

קישור

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה