< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (כתב עת): מעשי משפט. גיליון נושא: השפעת הקורונה על המשפט בישראל. (עמרי ידלין) [עברית] דדליין לתקצירים=22.6.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0042402/

15קול קורא להגשת מאמרים בנושא:
״השפעת הקורונה על המשפט הישראלי״
מעשי משפט, עורך: פרופ’ עמרי ידלין

מעשי משפט הוא כתב עת אקדמי היוצא לאור מטעם הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב, ומעמיד במרכז את החיבור בין המשפט לחברה ובין התיאוריה לפרקטיקה. כדרך קבע מהווה כתב העת במה למאמרים הנוגעים למאבקים חברתיים-משפטיים בישראל, ושנכתבים הן על ידי אנשי אקדמיה והן על ידי אנשי מקצוע, ביניהם עורכי דין חברתיים, מנקודת המבט של “השטח”. כתב העת שם דגש על תמציתיות וענייניות ולפיכך אורך המאמרים בכתב העת אינו עולה על 8,000 מילים. המערכת מתחייבת לכך שתהליכי השיפוט של המאמרים יהיו מהירים מהמקובל בכתבי עת אקדמאיים אחרים.

האופי המעשי של כתב העת, יחד עם התמציתיות (היחסית) של המאמרים המתפרסמים בו, הפכו את “מעשי משפט” לבמה האקדמית המובילה בארץ לדיון בסוגיות עדכניות. בהתאם לכך, בחרה המערכת של “מעשי משפט” להקדיש חלק ניכר מכרך יג’ למשבר הקורונה, האתגרים שנגיף הקורונה מציב בפני המשפט, על ענפיו השונים, ובהשפעות הישירות והעקיפות של עידן הקורונה על מערכת המשפט.

אנו מזמינים כותבות וכותבים מעולם המשפט ומדיסציפלינות אחרות לשלוח מאמרים שיתרמו לשיח אודות ההשפעה של נגיף הקורונה על המשפט. במקביל נשמח לקבל הצעות למאמרים אחרים שמתיישבים עם האג’נדה של “מעשי משפט”, לרבות מאמרים העוסקים בשאלות יסוד על אופיו ותפקידו של מקצוע עריכת הדין; על יכולתו ומגבלותיו של המשפט להביא לשינוי חברתי; על יחסו של המשפט לאוכלוסיות מוחלשות; על היחסים המורכבים שבין משפט לחברה ועוד. בתוך כך, שם כתב העת דגש על בין תחומיות ועל כתיבה המציבה את העשייה בתחום המשפט והשינוי החברתי במסגרת הקשרים פוליטיים, היסטוריים, כלכליים ותרבותיים רחבים.

הנחיות כתיבה
כותבים/ות המעוניינים/ות לפרסם מאמר מקורי וחדש בגיליון יג’ של כתב העת “מעשי משפט” מוזמנים להגיש תקציר של עד 500 מילים עד לתאריך 22.06.20 בדוא״ל Mmishpat13@gmail.com. מגישי ההצעות שייבחרו יתבקשו להגיש את המאמר המלא לצורך שיפוט אקדמי עד ליום 22.10.20 בפורמט Word.
נבקש להגביל את אורך המאמרים שיוגשו לכ-8,000 מילים, לא להרבות בהערות שוליים ולמקם אותן בסוף המאמר ובהתאם לכללי האזכור האחיד בכתיבה המשפטית (2006). הכרך מתוכנן לצאת לאור בסוף שנת 2021, כאשר כנס בו יציגו כותבים/ות את מחקריהם וישוחחו עליו עם מגיבים/ות ייערך במהלך שנת 2021.
בכל שאלה ובקשה ניתן לפנות לעורכים בדוא”ל Mmishpat13@gmail.com.

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added