< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פניה: פניה לציבור החוקרים להגיש הצעות למחקרים לאור משבר הקורונה - משרד העבודה והרווחה [ישראל] דדליין=15.5.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0040802/

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מזמין את ציבור החוקרים להגיש הצעות למחקרים בתחום הרווחה לאור משבר הקורונה לצורך זיהוי הנושאים הדורשים מחקר.

קראו עוד

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה