< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // מאמר: הברבור השחור של המאה ה-21 - אפקט משבר הקורונה (דורון מצא ואורית מצא) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0040403/

דורון מצא ואורית מצא (2020). הברבור השחור של המאה ה-21. כתב העת האינטרנטי 'התפרצות'.

הקורונה היא ה'ברבור השחור' של המאה העשרים ואחת ומהווה נייר לקמוס לאופן ההתמודדות של חברות שונות עם האתגר. החברות האסיאתיות מצליחות לגייס את יסודות הפילוסופיה הפוליטית שלהן המבוססת על ערכי ההרמוניה והקולקטיב ומפגינות יכולת גמישות והסתגלות מהירים. לא כך היא המציאות אצל אלה המערביות שחשיבתן מבוססת על יסודות של קונפליקט וליברליזם שהתנהלותן לוקה בסרבול  ואיטיות ועל כן משלמות מחיר אנושי יקר. ישראל  נמצאת בתווך הרעיוני, כשהיא הולכת בדרכן של מדינות המזרח אבל נוקטת הדרגתיות. יכולתה להתמודד עם האתגר טמונה בהפעלת שרירי הגמישות, ההסתגלות והתנועה הטבועים בתרבות היהודית שיסודה בציווי האלוהי של "לך לך" המנחה אותנו להיפרד מתפיסות קודמות וממשקלות האתמול לשם הבטחת המחר.

ד"ר דורון מצא הוא מומחה לחשיבה מערכתית וחוקר תחום הסכסוך הערבי-יהודי והחברה הישראלית. מילא בעבר תפקידים בכירים במערכת הביטחון הישראלית.

הגב' אורית מצא היא תלמידת MA בחוג ללימודי אסיה שבאוניברסיטת ת"א, מתמחה במחקר תרבות יפן ובעלת הבלוג 'היפנית הקטנה'. בעבר שירתה במערכת הביטחון הישראלית.

https://www.sapir-outbreak-journal.org/21

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה