< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // מאמר: החברה הערבית בישראל בצל מגפת הקורונה [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0033000/

החברה הערבית בישראל בצל מגפת הקורונה. אפרים לביא, מאיר אלרן, ח'דר סואעד, מורסי אבו מוך, מייסלון דלאשה. בתוך: מבט על, גיליון 1288, 29 במארס 2020

עם הפצת מידע והנחיות להתמודדות עם מגפת הקורונה בשפה בערבית, גברה המודעות בקרב הציבור הערבי לחומרת המשבר וניכר בקרבו ובקרב מנהיגיו הפוליטיים, החברתיים והדתיים, קשב להנחיות ופעולה ליישומן. זאת, תוך התמודדות עם אתגרים חברתיים, דתיים וכלכליים לא מבוטלים. המשבר המחיש את שותפות הגורל של יהודים וערבים במדינה, שעה שצוותים רפואיים ערביים פועלים שכם אל שכם עם הצוותים היהודיים במאבק במגפה ובהצלת חיי אדם. על משרדי הממשלה להמשיך ולהקפיד על העברת מידע והנחיות בשפה הערבית בזמן, על שוויון במתן שירותים רפואיים וסיוע כלכלי לציבור הערבי, וכן על הנגשה שוויונית של שירותי חינוך ורווחה.
תוכלו למצוא את המאמר המלא ב-
תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה