< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // מאמר: מעורבות הצבא בהתמודדות הלאומית עם מגפת הקורונה (גדי איזנקוט, מאיר אלרן, כרמית פדן) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0032820/

שלום, מציע להפיץ ברשת את מאמרנו שפורסם במסגרת הביטאון של המכון למחקרי ביטחון לאומי.

ראו הלינק:

המאמר, שנכתב על ידי, ביחד עם גדי איזנקוט וכרמית פדן, בוחן את ההשלכות של מעורבות הצבא בניהול המערכה מול נגיף הקורונה ומציג המלצות לקראת מימוש ההתערבות הזו בהיקף נרחב בהמשך.
תודה, ברכות ובריאות,
מאיר
תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה