הזדמנות // עמיתות/י מחקר ומשרות ניהוליות: הוראה דיאלוגית סביב טקסטים, למידה שיתופית מתווכת מחשב ותהליכי חשיבה קבוצתית [ירושלים, תל אביב] דדליין=10.4.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0032802/

מרכז דיאלוגוס הוא מרכז מצוינות בין אוניברסיטאי לקידום הוראה דיאלוגית סביב טקסטים, למידה שיתופית מתווכת מחשב ותהליכי חשיבה קבוצתית.

המרכז פועל בשותפות עם בתי ספר נבחרים בנס-ציונה בגן-יבנה, אשדוד וערים נוספות. במסגרת המרכז פועלות מספר תכניות מחקר במדעי הלמידה והשינוי החינוכי. התכניות עוסקות בעיצוב תהליכי למידהדיאלוגיים; רגשות בשיחות למידה; למידה משותפת בטקסטים פתוחים ורב משמעיים; הבדלים בין שיחות דיגיטליות לשיחות פנים אל פנים; הבדלים במבני טיעון ומהלכים דיאלוגיים בקרב קבוצות גיל שונות; ביטויים של התפתחות מוסרית בשיח; הוראה ולמידה אינטרדיסציפלינריות; קשרים בין דפוסי תקשורת בכיתה לאקלים בית ספרי; ורפורמות בית ספריות המבוססות על פדגוגיות דיאלוגיות.

אנו מבקשים לקלוט חוקרים לפוסטדוקטורט למשרות בנות שנה ו/או שנתיים. דרושות חוקרות בעלות יכולת מחקרית חזקה, ומומחיות מקצועית ומתודולוגית באחד או יותר מהתחומים הבאים:
• מדעי הלמידה
• למידה שיתופית מתווכת מחשב
• חקר רגשות מתחומי הפסיכולוגיה החברתית, חקר השיח או פסיכולינגוויסטיקה, פילוסופיה של
רגשות, תיאוריית התקשרות או אינטרסובייקטיביות.
• מדעי הנתונים/מדעי הספורט/חקר ביצועים
• חקר שיחה/חקר אינטראקציה/ניתוח מולטימודאלי/שיח כיתה
• פדגוגיה דיאלוגית/ הוראה ולמידה בחינוך לשוני (יסודי) או הומניסטיקה/ מדעים(חט"ב/חט"ע)
• הערכה מעצבת, הערכה חדשנית של תהליכי למידה בקבוצות/ארגונים
• שינוי חינוכי
המשרות בהיקף מלא וכוללות נסיעות לעבודה בשדה ובאוניברסיטה העברית ו/או תל-אביב. תינתן עדיפות לבעלות נסיון ויכולת הוראה, פיתוח תכניות לימוד, הובלת תהליכי פיתוח מקצועי וליווי תהליכי שינוי.

לצד המשרות המחקריות, אנו מזמינים מועמדות/ים מתאימות לניהול המרכז. לתפקיד זה, לצד היכולות המחקריות דרוש נסיון בניהול עובדים, בניית תכניות עבודה וליווי תכניות מחקר.

המרכז מבקש לקלוט עוזר/ת מחקר. המועמד/ת המתאימה תהיה בעל/ת תואר שני באחד מהתחומים הרשומים למעלה, עם תיזה מחקרית, יכולת לבצע עבודה מחקרית עצמאית- סקירת ספרות, ניתוח נתונים איכותני- ויכולות הוראה והדרכה. המשרה בהיקף של % 50-60ודורשת פניות בשניים-שלושה בקרים בשבוע. העבודה בתל אביב ובבתי הספר. המשרה עשויה להתאים למועמדות המבקשות לפתח תכנית מחקר לדוקטורט.

מוזמנות/ים להציע מועמדות במייל: shelly.nativ@mail.huji.ac.ilתוך ציון סוג המשרה ומועד תחילת עבודה אפשרי

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com לשאלות על תוכן ההודעה יש לפנות אל פרטי ההתקשרות המצויינים בקישורים שבגוף ההודעה.
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה