פרסום // המלצת רמה - טור: המגפה שהרגה את הדמוקרטיה האתונאית (רוברט זרצקי) [אנגלית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0032800/

The Plague That Killed Athenian Democracy

Want to know how disease can permanently alter a society? Read Thucydides.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה