< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // מאגר למחקרים בתחום הקורונה (כל תחומי המחקר) - משרד המדע והטכנולוגיה. דדליין=28.3.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0032420/

שלום לקהילת המחקר,

משרד המדע והטכנולוגיה מקים בימים אלה מאגר למחקרים בתחום הקורונה.

אם יש לכם הצעה למחקר רפואי/ביולוגי/הנדסי/חברתי/טכנולוגי או כל תחום אחר, הרלוונטי לנגיף הקורונה, מחקר שיכול להתבצע בטווח הקרוב ויש לך את היכולת המדעית, מקצועית וטכנית, אתם מוזמנים להגיש את הצעתכם.

אנא שמו לב כי המחקר המוצע על ידכם לא מחייב עבודה ישירה עם הנגיף בתנאי בטיחות מוגברים.

המחקרים המוצעים ירוכזו לפי תת-תחומים ויופצו לגורמים המתאימים הנלחמים בנגיף במטרה למצוא את הדרך הנכונה לקידום המחקר המוצע.

את פרטי המחקר המוצע יש למלא בקישור עד ל- 28 למרץ 2020 : קישור לטופס הרשמה

 כיוון שהמסמך יועמד לרשות הגופים הרלבנטיים, שליחתו אלינו מהווה אישור למסירת פרטים אלה.

 מוזמנים להפיץ את המייל לכל גורם רלוונטי.

 

תודה.

ד"ר שרון יגור-קרול
מנהלת תחום מדעי הרפואה
משרד המדע והטכנולוגיה
sharonyk@most.gov.il

 

העתק: מר רן בר, מנכ"ל, משרד המדע והטכנולוגיה
פרופ' אלכסנדר בליי, המדען הראשי, משרד המדע והטכנולוגיה

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה