< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (כתב עת): היה היה - במה צעירה להיסטוריה (טאילי הרדימן, מור גלר) [עברית] ללא דדליין

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0032303/

היֺה הָיה' הינו כתב עת מייסודו של המכון להיסטוריה באוניברסיטה העברית, הנערך על ידי תלמידי ובוגרי החוגים ההיסטוריים במימונה של הקרן לזכרו של דן מישר. 'היה היה' מהווה במה אקדמית ראשונה מסוגה בישראל לפרסום עבודות סמינר מצטיינות של סטודנטים לתואר ראשון ושני מכל הארץ, במגוון רחב של תחומים ותקופות היסטוריות: היסטוריה מערבית, לימודי מזרח תיכון ואסיה, היסטוריה של עם ישראל ועוד. מטרת כתב העת להעניק הזדמנות להצגת כתיבה איכותית ומעניינת כבר בשנים הראשונות באקדמיה ובעיקר לגרות את סקרנות כל המתעניינים בהיסטוריה – החל ממרצים וסטודנטים וכלה בחובבי ההיסטוריה ותלמידי תיכון.

המערכת מזמינה תלמידי ותלמידות תואר ראשון ושני להציע את עבודותיהם לגיליונות הבאים.
על העבודות להיות עבודות סמינריוניות בעלות חידוש מחקרי וברמה אקדמית גבוהה מתואר ראשון או שני, בעלות ציון של 90 ומעלה, אשר לא ראו אור בבמה אחרת. העבודות יבחנו בקפידה על ידי המערכת ויועברו לשיפוט של קוראים חיצוניים. בתום הסינון יועברו עבודות נבחרות לעריכה מדעית ולפרסום כמאמר העונה לקריטריונים האקדמיים.
כמו כן, המערכת קוראת למרצות ומרצים לעודד סטודנטים שכתבו עבודות מצטיינות להגישן לשיפוט בכתב העת.

https://hayohaya.huji.ac.il/

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה