הזדמנות // מלגה: לחוקרים/ות מטעם הקרן האמריקאית הלאומית למדעי הרוח. פנייה מיוחדת לחוקרים עצמאיים. דדליין=8.4.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0032124/

NEH Fellowships are competitive awards granted to individual scholars pursuing projects that embody exceptional research, rigorous analysis, and clear writing.  Applications must clearly articulate a project’s value to humanities scholars, general audiences, or both.

Fellowships provide recipients time to conduct research or to produce books, monographs, peer-reviewed articles, e-books, digital materials, translations with annotations or a critical apparatus, or critical editions resulting from previous research.  Projects may be at any stage of development.

https://www.neh.gov/grants/research/fellowships

NEH invites research applications from scholars in all disciplines, and it encourages submissions from independent scholars and junior scholars.

Applicants interested in research projects that are either born digital or require mainly digital expression and digital publication are encouraged to apply instead for NEH-Mellon Fellowships for Digital Publication.

A free online information session was held on January 28, 2020. You may view a recording of the session at https://www.youtube.com/watch?v=q9U9N3ELz4A

The information session explained the goals of the NEH’s Fellowships program, the eligibility requirements, how to apply, how applications are reviewed, and how to write an effective application. The main slide presentation is 35 minutes, followed by … READ MORE

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה