< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לקבוצת מחקר: הביטויים והתמורות של הופעת הקורונה [יפו + אונליין] מפגש ראשון=19.3.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0031610/

הפגישה תתקיים וירטואלית ופיזית – חלק מצומצם של המשתתפים יהיה נוכח במקום המפגש ביפו והשאר באמצעות המחשב מביתם.

התפשטות נגיף הקורונה היא אירוע בקנה מידה גדול, המעורר תגובות חריגות במגוון זירות חברתיות. כחוקרות וכחוקרים הפועלים בתחומי מדעי החברה והרוח, אנו עומדים היום מול עושר אדיר של שאלות מחקר ושל חומרי מחקר. החומרים מתפתחים בעודנו כותבים את השורות הללו: בשיחות בין אנשים, בהתנהגות בבתים וברחובות, בהכרעות מִמשליות ועסקיות, בהכרזות של גופים בינלאומיים ובפעילות ברשת האינטרנט.

עיסוק מחקרי בסוגיית הקורונה נדרש כבר כעת, בזמן אמת, ובחשיבה משותפת. לשם כך אנו מזמינים את כל המעוניינים להצטרף לסדרה של מפגשים מחקריים שעניינה הביטויים והתמורות של מופעי הקורונה במרחב האישי, הציבורי והגלובלי. במפגשים נבקש להגדיר שאלות מחקר, לבחון אפשרויות לפרויקטים מחקריים משותפים, ולבדוק את ההתכנות של הקמת מאגר חומרים משותף שיהווה תשתית למחקר עתידי.

המפגש הראשון יוקדש לדיון ראשוני בתופעה, כמו גם בתגובה המחקרית אליה מצד הקבוצה שתתכנס ובפורמט המפגשים הבאים. המפגש יתקיים ביום חמישי, ה- 19 במרץ, בשעה שבע בערב, ביפו, באזור נוח להגעה ולחנייה.

להרשמה או לפרטים נוספים נא לפנות לאדם קלין אורון, adamk@vanleer.org.il או לניצן רותם, nitzanro@post.bgu.ac.il.

מפרסם ההודעה
אדם קלין-אורון adamk@vanleer.org.il
כתובת מלאה
יפו, מקוון
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה