< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: חינוך ולמידה במוזיאונים ובאתרי מורשת – הכרח המציאות או המלצה [אונ חיפה 06/20] דדליין=3.4.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0031101/

מוזיאונים ואתרי מורשת מזוהים כמוקדי עשייה חינוכית. זאת מתוקף הגדרת החוק וכן מתוך שאיפתם של העוסקים בפיתוחם ובהפעלתם של האתרים, המכוונים אותם לחינוך הקהל וחשיפתו למידע חדש.

יום העיון השנתי יוקדש לבירור משמעותו של התהליך החינוכי ואופיו כפי שהוא מתקיים במוזיאונים, באתרי מורשת ובאתרים נוספים (גנים לאומים; פארקים ועוד). בהתייחס לשיח התיאורטי על מאפייניו של התהליך המזוהה עם החינוך והעשיה בשטח אנו מבקשים למקד את ההרצאות (ומקרי המבחן) בנושאים הבאים:

  1. ביאור המושגים הרלוונטים (מה בין חינוך ללימוד; מה בין לימוד לחוויה); בבחינת האופן בו מפותחים התהליכים החינוכים באתרי המורשת ומוזיאונים; דיון על הגורמים האחראיים והמבצעים בפועל את פעילות החינוך והלמידה.
  2. בחינת האמצעים המופעלים באתרים על מנת לבצע פעילות חינוכית ובחינת דרכי הערכה לפעילויות אלו.
  3. בהתייחס להגדרה המתגבשת של מוזיאון (ראו אתר איגוד המוזיאונים
    https://www.icom.org.il/museumnew/2862)
    התייחסות ביקורתית להגדרה החדשה ולמקומו של החינוך בפעילות העתידית במוזיאונים.

אנו רואים ביום העיון הזדמנות לדיון במושג מפתח בפעילותם של אתרים ומוזיאונים וקוראים בזאת לחוקרים, סטודנטים, אוצרים ומעצבים, יזמים, מנהלי פרויקטים ואנשי רוח בעלי ניסיון וידע בתחום נקראים להציע מחקרים או ניתוח של מקרי מבחן רלוונטים לנושא מהארץ ומהעולם.

הכנס יתקיים באוניברסיטת חיפה, ביום שלישי, כ"ד בסיוון תש"ף, 16 ביוני 2020 במסגרת יום העיון השנתי של תוכנית אוצרות מורשת.

את ההצעות (תקציר בהיקף של עד 300 מילים) יש להעביר ליו"ר הוועדה המארגנת ד"ר אסף זלצר במייל aselzer@staff.haifa.ac.il עד ליום שישי, ט' בניסן תש"ף, 3 באפריל 2020. תשובות ימסרו עד סוף אפריל 2020.

חברי הוועדה המארגנת (סדר א-ב) : ד"ר יעל במברגר; אלעד בצלאלי; ד"ר אסף זלצר; ד"ר אסתי ינקלביץ

מפרסם ההודעה
ד"ר אסף זלצר החוג ללימודי ישראל אוניברסיטת חיפה aselzer@staff.haifa.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת חיפה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה