< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: כנס ימי ירושלים החמישי [יד בן צבי, ירושלים 07/20] דדליין=22.3.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0031100/

קול קורא לחוקרים ולמרצים לקראת כנס ימי ירושלים החמישי

בשיתוף יב”צ – המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, משפחת עוזי ומיכל הלוי ורשות העתיקות

 

קול קורא למרצים בכנס:

עיר ימים רבים – המשכיות, שינוי ומהפכה בתולדות ירושלים וסביבותיה

 

כנס ימי ירושלים החמישי ע”ש אשר ושושנה הלוי, בוני ירושלים בחומר וברוח

ימים רביעי-שישי, ט-י”א בתמוז תש”ף, 3-1 ביולי 2020

לעיתים קרובות וכמעט כשיגרה אנו חוקרים את ההיסטוריה של ירושלים על פי החלוקה לתקופות בהן שלטו בירושלים שליטים ואימפריות, מתוך הנחה כי ברגע שמתחלף השלטון משתנים איתו כל מאפייני הקיום האנושי שעומדים בבסיס הגדרתה של התקופה. בכנס החמישי של “ימי ירושלים” אנו מבקשים לבחון את תולדותיה של העיר וסביבותיה מנקודות מבט חדשות ולאתגר את החלוקה המקובלת הזאת. ננסה לבחון את ההיסטוריה של העיר באמצעות התבוננות בתהליכי מאקרו ומיקרו, שלא היו תלויים דווקא בזהות השליטים בה. נעסוק בתהליכי התפתחות, צמיחה ושקיעה כלכליים, חברתיים ודמוגרפיים. נבדוק את השינויים בדימויי העיר לאורך ההיסטוריה ונעסוק גם בשאלת המעברים מתקופה לתקופה ובמידת ההמשכיות ביניהן. כל זאת בניסיון לחשוף את נקודות המבט השונות של התושבים שהתגוררו בעיר ובסביבותיה, נקודת מבטו של השלטון המקומי או המרכזי, התנאים הסביבתיים והכלכליים בארץ ובמרחב המקיף אותה והשפעתם על שאלת התיקוף (הפִריודיזציה) בתולדות העיר. בחינה זו תאפשר לנו להציע הצעות חדשות בנוגע לחלוקת ההיסטוריה של העיר לתקופות וגם להציע מבטים חדשים ורעננים על תהליכי המשכיות והתפתחות מול שינויים ומהפכים דרמטיים בתולדות ירושלים והמרחב המקיף אותה.

אנו מזמינים הצעות להרצאות ולמושבים במכלול הנושאים המפורטים להלן. נושאים ורעיונות נוספים יתקבלו בשמחה.

א. תהלכי עלייה וירידה, גאות ושפל

 • מדוע ערים עולות ומדוע הן שוקעות? – ירושלים ומקרי מבחן נוספים
 • כיצד ניכרים תקופות משבר או פריחה עירונית? כיצד חוקרים תקופות אלה?
 • מעיר קטנה לגדולה ומגדולה לקטנה – על השינויים בשטח העיר והשפעתם על מעמדה וחשיבותה
 • מתחם הר הבית ואתרים מרכזיים אחרים כ”מאובן מנחה” המשקף את מצב העיר לאורך התקופות

ב. עיר, דת ושלטון

 • ההשקעות השלטוניות ומעמד העיר – למה השלטון צריך ל”סבסד” את ירושלים בתקופות שונות?
 • כיצד עיצבו החלטות פוליטיות את תולדות העיר מימי דוד ועד ימינו?
 • כיצד מרכזיותה הדתית של ירושלים השפיעה על התפתחות העיר ודמותה הפיזית בתקופות השונות?

ג. המשכיות ושינוי

 • גורן ארוונה ואוריה החיתי כמשל: לשאלת ההמשכיות בין העיר הכנענית, היבוסית ועירו של דוד
 • מימי הורדוס לאליה קפיטולינה ולירושלים הביזנטית: סוגיית ההמשכיות בתכנון העירוני והשינוי ברוחה ובאופייה הדתי של העיר
 • מן העיר הביזנטית לעיר בתקופה המוסלמית הקדומה ולבירת ממלכת הצלבנים: לשאלת ההמשכיות והשינוי בחיי העיר, בהרכבה הדמוגרפי ובמוקדיה העירוניים
 • תגליות וחידושים במחקר העירוני של ירושלים

ד. בין עיר מלוכה לעיר פריפריאלית:

 • מבירתה של ממלכת ירושלים הצלבנית לעיר שדה בתקופה האיובית והממלוכית
 • 1917: מעיר שדה עות’מאנית לבירה קולוניאלית באימפריה הבריטית
 • 1948: מבירת פלשתינה א”י לשתי ערים העוינות זו את זו
 • 1967: האמנם עיר מאוחדת? מטרופולין אחד? או שניים?

ה. דימוייה של ירושלים

 • המשכיות ושינוי בתיאורי העיר במסעות עולי הרגל, במפות ובתיאורים אומנותיים
 • רציפות ושבר בדימויי העיר בספרות, בתיאטרון ובקולנוע

הכנס מיועד לחוקרות ולחוקרים מתחומי ההיסטוריה, הארכיאולוגיה, המקרא, הגיאוגרפיה, תולדות האמנות, לימודי תרבות, סוציולוגיה ותחומי דעת נוספים, העוסקים בהיבטים שונים של ההיסטוריה של ירושלים והמרחב המקיף אותה. הצעות להרצאות יכללו כותרת, תקציר בן 300 מלים לכל היותר ופרטי הדובר/ת (שם, מוסד ודוא”ל). הצעות למושבים יורכבו מעד שלוש הרצאות, ויכללו את כותרת המושב המוצע, תקצירי הרצאות ופרטי היו”ר, הדוברים/ות ומארגן/ת המושב (שם, מוסד ודוא”ל).

הצעות יש להגיש עד ה-22.3.20 לכתובת הדוא”ל: machonei@ybz.org.il.

תשובות יינתנו עד ה-23.4.20.

ניתן להפנות שאלות לשרי אלמוג או אמנון רמון בטל’ 02-5398822 , 02-5398828

חברי הוועדה המארגנת ( לפי סדר א-ב)

פרופ’ דורון בר, פרופ’ מאיר בר-אשר, ד”ר עומרי ברזילי, הלל גבע, אלון דה-גרוט, ד”ר שלומית וקסלר-בדולח, ד”ר קטיה ציטרין-סלברמן , פרופ’ ריכב (בוני) רובין, ד”ר אמנון רמון

Message publisher
שרי קרן אלמוג המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה machonei@ybz.org.il 02-5398855
Full address
יד בן צבי, אבן גבירול 14, ירושלים
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added