הזדמנות // הארכה !! מלגה: מלגות ומענקים שונים מטעם האגודה האמריקאית להיסטוריה של הסיעוד, לכל רמות המחקר. דדליין חדש=30.4.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0030306/

AAHN GRANTS FOR HISTORICAL RESEARCH

The American Association for the History of Nursing, Inc (AAHN) initiated a grant program in 2008. The H 15 Grant, for faculty members and independent researchers; the H 21 Grant, designed for proposals outlining a new historical research study; and the H 31 Pre-doctoral Grant, designed to encourage and support graduate training and historical research at the Master's and Doctoral levels. The deadline for all Grants is April 1st. Only AAHN members are eligible to apply for these grants.

READ MORE

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה