< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס גוטמן לעבודות בתחום השואה לתארים ראשון, שני ושלישי [ישראל] דדליין=31.5.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0030302/

פרס לעבודות לחקר השואה ע”ש ישראל גוטמן ז”ל – תש”ף 2020
מורשת, בית עדות ע”ש מרדכי אנילביץ’, המכון לחקר תולדות יהדות פולין ויחסי ישראל-פולין באוניברסיטת ת”א ומשפחת גוטמן מכריזים על הענקת פרס גוטמן, ע”ש פרופסור ישראל גוטמן ז”ל לעבודות מחקר מצטיינות בחקר השואה.
פרופ’ ישראל גוטמן, יליד ורשה וחבר תנועת השומר הצעיר, לקח חלק פעיל במרד גטו ורשה ובמחתרת באושוויץ. לאחר עלייתו ארצה, היה פרופ’ גוטמן ממייסדי מורשת, ראש המכון הבינלאומי לחקר השואה וההיסטוריון הראשי ב-יד ושם. לאורך השנים העמיד תלמידים הרבה וייסד דורות של חוקרים אשר עסקו בחורבן ובגורלם של יהודי אירופה בתקופת השואה.
הוועדה האקדמית של מורשת, בית עדות ע”ש מרדכי אנילביץ’ והמכון לחקר תולדות יהדות פולין ויחסי ישראל-פולין תעניק פרסים לסטודנטים / תלמידי מחקר עבור עבודות בנושא מהתחומים הבאים:
• פעילות תנועות הנוער היהודיות בזמן השואה
• מרד גטו ורשה
• הארגון היהודי הלוחם בגטאות / מרידות בגטאות ובמחנות
• פרטיזנים יהודים בתקופת השואה
• דמויות מופת מתנועות הנוער היהודיות באירופה בזמן מלחמת העולם השנייה
• המחתרת היהודית באושוויץ
• חיי היהודים במחנות הנאציים
• זיכרון השואה במדינת ישראל
• ניצולי שואה במדינת ישראל
• הגות סוציאליסטית בשואה
• האישה היהודייה בשואה
• תנועות הנוער בארץ ישראל בזמן השואה
שימוש מחקרי בחומר ארכיוני מארכיון מורשת בעבודת סמינר או תזה פרס בסך 1,000 ₪

עבודה סמינריונית מצטיינת לתואר ראשון או שני פרס בסך 1,000 ₪
עבודת תזה מצטיינת לתואר שני פרס בסך 2,000 ₪
עבודה מצטיינת לתואר דוקטור פרס בסך 3,000 ₪
הגשת מועמדות תתקבל עד יום א’, ח’ בסיון תש”ף, 31 במאי 2020.
*יתקבלו לשיפוט עבודות שקיבלו ציון החל מינואר 2018 ואילך.
להגשת מועמדות יש לשלוח את המסמכים הבאים:
א. פרטי המגיש ודרכי התקשרות.
ב. הקטגוריה אליה מוגשת העבודה.
ג. עותק דיגיטלי של העבודה.
ד. עותק קשיח לכתובת: מורשת, בית עדות ע”ש מרדכי אנילביץ’, גבעת חביבה ד.נ מנשה 37850
ה. בהגשת עבודות לתואר השני והשלישי יש לשלוח המלצה אחת לפחות (ניתן יותר) מאיש אקדמיה אשר יש לו היכרות נרחבת עם מגיש העבודה. את ההמלצה ישלח המנחה / מרצה ישירות למורשת.
למידע נוסף ולהגשת מועמדות יש לפנות למורשת: machon.moreshet@gmail.com

Message publisher
דודו אמיתי דובר גבעת חביבה מנהל מרכז התיעוד והחקר של השומר הצעיר יד יערי גבעת חביבה ד.נ. מנשה 37850 נייד: 052-4475-458 משרד: 04-6309241 dudu_am@givathaviva.org.il קטלוג ברשת: http://tinyurl.com/j7926mc אתר: http://www.givathaviva.org/heb/yaari
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added